top of page

!וולקאם

סוגי שאלות במבחן GRE: החלק המילולי

התחלתם בהכנה ל GRE? מחפשים מבחן GRE לדוגמה? אחרי שהצגתי את השאלות בחלק הכמותי של המבחן, בואו נדבר קצת על הפרקים המילוליים (verbal) של המבחן. כל אחד משני פרקי המילולי ב GRE כולל 20 שאלות, והזמן המוקצב לכל פרק הוא 30 דקות. כל פרק כולל שאלות מארבעה סוגים, אבל למעשה ניתן לחלק את השאלות בפרקים המילוליים של מבחן GRE לשני סוגי על: 10 שאלות השלמות משפטים ו 10 שאלות הבנת הנקרא.

שאלות Text Completions (השלמות משפטים/טקסטים)

בשש השאלות האלה יופיע משפט עד שלושה ובו/בהם חסרה מילה אחת עד שלוש. אתם תצטרכו לבחור את המילה / מילים המשלימות את הטקסט בצורה הגיונית מתוך רשימה של שלוש מילים לכל מילה חסרה. כמובן שחלק מהמילים באות מהקצה הרחוק של הארון של המילים באנגלית. אתם יודעים, שם למעלה עם בגדי החורף והבגדים שלא עולים עליכם אבל שאתם משאירים כי בקרוב תתחילו לעשות ספורט ;((

שאלות Sentence Equivalence (משפט מקביל)

מדובר בארבע שאלות מסוג שני של שאלות השלמות משפטים. הפעם יופיע משפט אחד בלבד ובו מילה חסרה אחת בלבד, אבל! מבין המילים בתשובות תצטרכו לבחור שתי מילים שדומות במשמעות להשלמת המשפט.


שאלות Critical Reasoning (שאלות הגיון / הבנה והסקה) בכל שאלה כזו תופיעה פסקת טענה (argument), עליה תשאלו מה ההנחה הסמויה בבסיס המסקנה, או איזו תשובה היא טענה המחלישה/מחזקת את הטענה, או מה המסקנה המתבקשת מהטענה וכו׳ וכו׳.


שאלות טקסט/אנסין/הבנת הנקרא הסוג הנפוץ ביותר במבחנים מהסוג של GRE - טקסט בהקף של פסקה עד שלוש פסקאות ועליו בין שאלה לשלוש שאלות. גם אם הסתדרתם עם הבנת הנקרא בבגרות באנגלית ובפסיכומטרי ו/או במבחן SAT, כאן מדובר בטקסטים מנג׳סים יותר ובשאלות קטנוניות (הרבה) יותר.וכעת לדוגמאות (תשובות בסוף). אנשים חושבים בטעות שהחלק המילולי הוא כולו אוצר מילים ואין טעות גדולה מזו - עם כל הכבוד לאוצר המילים, ויש כבוד, הוא אמנם תנאי הכרחי להצלחה ב GRE Verbal אבל ממש לא תנאי מספיק. כדי להוציא ציון טוב ב GRE צריך ללמוד איך לקרוא משפט ולנתח אותו ואיך לקרוא טקסט גם כדי להבין אותו באופן כללי וגם כדי לדלות ממנו פרטים, וכל זה בדקה וחצי בממוצע לשאלה.


1. שאלות Text Completions - השלמה אחת:


2. שאלות Text Completions - שתי השלמות:


3. שאלות Text Completions - שלוש השלמות:

4. שאלות Sentence Equivalence:


5. שאלות Critical Reasoning:


6. ו 7. שאלות הבנת הנקרא:התשובות לא במהופך: שאלה 1 - preposterous שאלה 2 - amusing, caustic שאלה 3 - contortion, swindle, unconscionable שאלה 4 - husband,steward שאלה 5 - E שאלה 6 - C


שאלה 7 - B

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


!וולקאם

bottom of page