top of page

!וולקאם

מה אומר הציון בכתיבה ב IELTS?

היוש, מבין ארבעת חלקיו של מבחן IELTS, החלק שבו הכי מתקשים הרוב המכריע של הנבחנים הוא חלק הכתיבה. גם מי שכותב לא מעט באנגלית במסגרת עבודתו לא מורגל בכתיבה של משימות כמו אלה שיש במבחן. בנוסף, נבחנים רבים לא יודעים בכלל מה המבחן מחפש בתשובות שלהם ולכן לא מכוונים את התשובות בהתאם. איזה מזל שאני כאן כדי לספר לכם מה בדיוק מחפשים אותם אנשי מבחן IELTS בתשובות שלכם, ואתמקד במשימה השניה, משימת חיבור הדעה.קודם קצת בכללי. התשובה שלכם מקבלת למעשה ארבעה ציונים בארבעה קריטריונים, המכונים Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource ו Grammatical Range and Accuracy, ואני אקרא להם לשם קיצור T / C / L / G. שני הקריטריונים הראשונים, T ו C, מתייחסים לתוכן של התשובה שלכם - הראשון לרמה שבה התייחסתם לשאלה והשני לרצף הרעיוני והזרימה של הכתיבה - ואילו שני הקריטריונים הנוספים, L ו G מתייחסים לאנגלית שלכם - הראשון לאוצר המילים שלכם והשני לתחביר. כבר שמתם לב שהציון ניתן, בניגוד למה שרבים חושבים, לא רק על רמת האנגלית פרופר, אלא גם על מאפייני כתיבה שקיימים בכתיבה בכל שפה.כדי להמחיש מה מחפשים בכל קריטריון, בחרתי שני ציונים נפוצים בכתיבה ב IELTS: הציון הבינוני 5 (שנמצא בדיוק באמצע טווח הציונים האפשרי שנע בין 1 ו 9) והציון הגבוה יחסית 7, שהרבה נבחנים מכוונים אליו.מאפיינים של חיבור שמקבל ציון 5

מאפיינים של חיבור שמקבל ציון 7


ולהבדלים בהרחבה, לפי קריטריון. הדגשתי את הדברים שאתם רוצים לכוון אליהם כשאתם כותבים.


הקריטריון T:

חיבור 7 מתייחס לכל חלקי השאלה בעוד שחיבור 5 מתייחס רק לחלק מהשאלה. בעוד שחיבור 7 מציג עמדה ברורה ותומך בה היטב (למרות נטיה להכללות), חיבור 5 אמנם מציג דעה אבל לא תומך בה / מסביר אותה כמו שצריך וגם משתמש ברעיונות מוגבלים ולא מפותחים דיים. לעיתים יש גם מידע לא רלוונטי.


הקריטריון C:

חיבור 7 מסודר בצורה הגיונית ויש רצף רעיוני ברור וגם נושא מרכזי ברור לכל פסקה, וזאת למרות אובר שימוש או תת שימוש באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור ומשפטי מעבר בין פסקאות. חיבור 5 לעומתו סובל מרצף רעיוני חלש וחוזר על עצמו. לעיתים החלוקה לפסקאות לא נעשית בצורה הגיונית (או בכלל).


הקריטריון L:

חיבור 7 משתמש באוצר מילים מגוון דיו וכולל גם מספר מילים וביטויים פחות נפוצים, אבל גם טעויות מעטות בבחירת מילים ואיות. חיבור 5 מוגבל באוצר המילים, לא כולל מילים לא נפוצות וכן כולל טעויות רבות באיות, מה שגורם לקושי לקורא.


הקריטריון G:

חיבור 7 כולל משפטים מורכבים ומיעוט של טעויות תחביריות וטעויות ניסוח, תוך שימוש נכון לרוב בכללי התחביר והפיסוק. חיבור 5, לעומתו, מורכב ממשפטים פשוטים ברובם, ומשפטים מורכבים, אם קיימים, לא מנוסחים טוב. טעויות תחביריות, ניסוחיות ובפיסוק עשויות להקשות על הקורא להבין את כוונת הכותב.


והנה דוגמה יפה לחיבור שקיבל את הציון 6, בדיוק באמצע בין הציונים שדיברנו עליהם, ומיד אחריו כתיבה של החיבור מחדש, שמביאה אותו לציון המושלם, 9 (או 30 ב TOEFL).


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentit


!וולקאם

bottom of page