top of page

!וולקאם

שאלות GMAT לדוגמה (שאלות Data Sufficiency קשות)

שלום! כל מי שמתכונן למבחן GMAT או כבר עשה אותו לפחות פעם אחת מכיר את שאלות Data Sufficiency מהפרק הכמותי. בשאלות המתחכמות האלה אנחנו מתבקשים להחליט האם ניתן לענות בוודאות על השאלה תוך שימוש בחלק / בכל המידע שניתן לנו בשאלה עצמה ובצורה של שתי טענות הנספחות לשאלה. כאן תוכלו לקרוא קצת יותר על החוקיות של השאלות האלה, והנה מספר דוגמאות לשאלות (רובן קשות) ופתרונותיהן.


ונתחיל בשאלה קלה:הטענה השניה כוללת משוואה שהיא הרחבה של המשוואה בשאלה ולכן מאשרת שהתשובה היא חיובית בוודאות.


דוגמה שניה, קשה יותר:מדובר במלכודת אופיינית ל GMAT: שתי הטענות כוללות את אותו מידע בשתי תלבושות שונות ומשום שאחת לא עוזרת לענות בודאות, כך גם לגבי השניה וכך גם לגבי נסיון לענות עם שילוב המידע משתי הטענות (שלא מוסיף דבר על המידע מכל טענה בנפרד משום שהן זהות).


דוגמה שלישית:לפעמים צריך לפשט את השאלה לפני שיוצאים לדרך. כאן למשל יש ניסוח קצת מאיים שמאחוריו שאלה פשוטה: האם המשתנה הוא ראשוני או לא? לא נכנס לפתרון של השאלה הזו כי אין לי כוחות כרגע, אבל הוא מופיע מימין לשאלה, אז מוזמנים.


דוגמה רביעית:כדי שמספר יתחלק במספר אחר, המחולק (המונה) צריך לכלול את כל הגורמים שיש במחלק (המכנה), וזה מה שמאשרת טענה 1. למה הטענות שונות ולמה המידע מטענה 2 לא מספיק כדי לענות בוודאות על השאלה? כי מאותם גורמים ראשוניים אפשר לייצר גורמים לא-ראשוניים שונים. כך למשל, 4 לא מתחלק ב 8 למרות ששניהם כוללים את אותו גורם ראשוני אחד בלבד (2), פשוט משום שארבע קטן משמונה, כלומר כולל פחות הופעות של הגורם הראשוני 2.


דוגמה חמישית ואחרונה כי חלאס:די קל לראות שהמידע מהטענות בנפרד לא מספיק כדי לתת תשובה ודאית. במקרה כזה יש לבדוק האם שילוב הטענות עוזר לפתור, וכאן אכן כך: אם ציפינו למכור 500 מכוניות ומכרנו 60 יותר מהצפי, הרי שמכרנו 560 מכוניות. ידוע שתרמנו 28000, ואם נחלק את התרומה במספר המכוניות שמכרנו נגלה את התרומה פר מכונית, ואז הכפלה ב 500 תיתן את התרומה שציפינו שנתרום. כמובן שאין צורך בכל החישובים הנ״ל, אלא מספיק שנבין שיש את המידע שמאפשר לבצע אותם.


0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page