top of page

!וולקאם

ציונים במבחן GMAT (ג׳ימט)

ציון מבחן GMAT הוא למעשה חמישה ציונים שונים, ששלושה מהם תקבלו כבר בתום המבחן על מסך המחשב ואז בדף מודפס. שלושת הציונים שמקבלים במקום הם גם החשובים ביותר - ציון החלק המילולי (0 - 60), החלק הכמותי (כנ״ל) והציון הכולל שמשקלל את שני הציונים הקודמים ביחס של 1:1 ונע בטווח של 200 - 800. לאחר שבוע עד עשרה ימים מיום מבחן GMAT תקבלו את שני הציונים הנוספים - ציון משימת הכתיבה (0 - 6) וציון IR הנע בין 0 - 8.


ביום המבחן תוכלו לבחור עד ארבעה בתי ספר למנהל עסקים שאתם מעוניינים שיקבלו ציון ה GMAT שלכם. ההחלטה הזו צריכה להעשות, אם כך, לפני יום המבחן (באתר המבחן יש רשימה מלאה של מוסדות הלימוד אשר מוסמכים לקבל ציוני GMAT). דו"ח הציונים ישלח למוסדות שתבחרו בתוך 15 יום מיום הבחינה. אם תרצו שהציון ישלח ליותר מארבעה מוסדות, הדבר כרוך בתשלום. הציונים תקפים לחמש שנים מיום הבחינה.
0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page