top of page

!וולקאם

משימת הכתיבה מספר 1 במבחן IELTS: שאלות נפוצות


משימת כתיבה 1 במבחן IELTS: שאלות נפוצות


 1. כמה סוגי משימות יש בשאלה מספר 1 בחלק הכתיבה של מבחן IELTS? יש כמה וכמה סוגים בפורמט האקדמי של IELTS - המרכזיים שבהם הם תרשים, מפה, תכנית של מבנה, גרף עמודות, גרף עוגה, גרף קוים וטבלה. לעומת זאת, בפורמט ה general training יש רק סוג אחד - כתיבת מכתב.

 1. כמה נקודות שווה משימת כתיבה 1 בIELTS? שליש מהציון של חלק הכתיבה, לעומת שני שלישים מהציון ששווה משימה 2.

 2. מה ההבדל במשימה 1 של המבחן האקדמי והמבחן general training? במבחן האקדמי עליך לכתוב דו"ח המבוסס על גרף כלשהו, ואילו במבחן הכללי עליך לכתוב מכתב.

 3. כמה זמן יש למשימת כתיבה 1? אתם לא מקבלים זמן נפרד לשתי משימות הכתיבה, אלא שעה כדי להשלים את שתיהן. ההמלצה של המבחן וגם שלי היא להקציב 20 דקות למשימת כתיבה 1, כדי להשאיר 40 דקות למשימת הכתיבה השניה, שגם שווה כפול בציון וגם דורשת מכם הקף מילים רב יותר.


 1. איך עליי לארגן את התשובה לשאלה 1? הקדמה - הצגה כללית - פסקת פרטים - פסקת פרטים נוספת. המשימה הזאת היא בסך הכל די נוסחתית, וככל שתתרגלו יותר, תוכלו לכתוב מהר יותר ולהשאיר יותר זמן למשימה 2.

 2. האם עליי תמיד להשוות דברים במשימה 1? לא תמיד, אלא רק איפה שמתאים, ובכלל, כל דבר שתעשו יותר מדי או פחות מדי הוא לא טוב. הכל צריך להתאים להקשר ולהיות ברור לקורא.

 3. מה עליי לכלול בהקדמה? ניסוח מחדש של המשפט שמציג את השאלה, עם תוספת של מידע רלוונטי מהגרף / טבלה. לדוגמה The graph illustrates the number of soy products purchased in the UK during a ten year period from 2006 to 2016. לאחר מכן ניתן להוסיף מידע על יחידות המדידה, למשל All units are measured in millions.

 4. האם עליי לכתוב סיכום? לא. כל המשימה הזו היא משימת סיכום, ואין צורך בסיכום של הסיכום. בכלל, כדאי לשים לב להבדלים בין שתי משימות הכתיבה - מדובר במשימות שונות מהותית: בעוד שהראשונה היא משימת סיכום / כתיבת דו"ח, הרי שהשניה היא משימת חיבור דעה. משום כך, במשימה הראשונה אתם נמדדים בין השאר על היכולת שלכם לתמצת בצורה אפקטיבית, בעוד שבשניה אתם נמדדים על הפירוט והדוגמאות.


 1. איך אדע מה הציון שאני אמור לקבל על משימות כתיבה שאני מתרגל בבית? קשה לדעת לבד מה הציון, אבל כאן תוכלו לראות את רשימת הקריטריונים שהבודקים במבחן משתמשים בהם. בואו לשיעור אחד או שניים על כתיבה בIELTS ותקבלו הערכת ציון ודגשים לשיפור. אפשר גם לחילופין להשתמש בשירות בדיקת החיבורים המהיר שלי.

 2. האם בודקים את האיות שלי (spelling)? כן, אם כי זה בסך הכל אחד המאפיינים של הכתיבה שלך, מתוך רבים אחרים. אין מה לדאוג לגבי איות - הרבה יותר חשוב וגם הרבה יותר אפשרי לשפר את הדרך שבה אתם מתכננים תשובה, יוצרים חלוקה לפסקאות, כותבים פתיחה ומנסחים משפטים.

 3. האם עליי לכלול תמיד שתי נקודות מרכזיות בתשובה? אין תמיד! עליכם להתאים את התשובה לגרף או לטבלה שבשאלה. אם יש יותר משתי נקודות מרכזיות, כמובן שרצוי להתייחס לכולן.

0 תגובות

Kommentare


!וולקאם

bottom of page