מבחן IELTS לדוגמה (ממוחשב)


מבחן IELTS לדוגמה

היי! חיפשתם דוגמה למבחן IELTS? בפוסט הזה תוכלו לקבל שאלות לדוגמה מכל ארבעת החלקים של מבחן IELTS בפורמט הממוחשב שלו -

Computer-delivered IELTS Practice: Listening

Computer-delivered IELTS Practice: Academic Reading and Writing

Computer-delivered IELTS Practice: General Training Reading and Writingמבחן IELTS לדוגמה - חלק השמיעה

סוגי השאלות בחלק זה של המבחן -

Multiple Choice

Matching

Plan/Map/Diagram Labelling

Form Completion

Note Completion

Table Completion

Flow-chart Completion

Summary Completion

Sentence Completion

Short Answer Questions


עכשיו תוכלו לראות קישורים לכל סוג, וגם מפתחות תשובות ואת הטקסט המלא של קטעי השמיעה. לפני כל קטע תקבלו זמן קצר כדי לעבור על השאלות ולהתכונן.

Listening Multiple Choice (one answer)

Launch test

Download answer key

Download recording transcript

Listening Multiple Choice (more than one answer)

Launch test

Download answer key

Download recording transcript

Listening Matching

Launch test

Download answer key

Download recording transcript

Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type A)

Launch test

Download answer key

Download recording transcript

Listening Note Completion

Launch test

Download answer key

Download recording transcript

Listening Short Answer Questions

Launch test

Download answer key

Download recording transcriptמבחן IELTS לדוגמה - חלק הקריאה (IELTS אקדמי)

סוגי השאלות בחלק זה של המבחן -


Multiple Choice

Identifying Information (True/False/Not Given)

Identifying a Writer’s Views/Claims (Yes/No/Not Given)

Matching Information

Matching Headings

Matching Features

Matching Sentence Endings

Sentence Completion

Summary Completion

Note Completion

Table Completion

Flow-chart Completion

Diagram Label Completion

Short Answer Questions


עכשיו תוכלו לראות קישורים לכל סוג, וגם מפתחות תשובות.


Academic Reading Multiple Choice (one answer)

Launch test

Download answer key

Academic Reading Multiple Choice (more than one answer)

Launch test

Download answer key

Academic Reading Identifying Information (True/False/Not Given)

Launch test

Download answer key

Academic Reading (Note Completion)

Launch test

Download answer key

Academic Reading (Matching Headings)

Launch test

Download answer key

Academic Reading Matching Sentence Endings

Launch test

Download answer key

Academic Reading Summary Completion (selecting words from the text)

Launch test

Download answer key

Academic Reading Summary Completion (selecting from a list of words or phrases)

Launch test

Download answer key

Academic Reading Sentence Completion

Launch test

Download answer key

Academic Reading Sentence Completion 2

Launch test

Download answer key

Academic Reading Flow-chart Completion (selecting words from the text)

Launch test

Download answer keyמבחן IELTS לדוגמה - חלק הקריאה (IELTS כללי)

General Training Reading – Matching Information

Launch test

Download answer key

General Training Reading – True/False/Not given

Launch test

Download answer key

General Training Reading – Note Completion

Launch test

Download answer key

General Training Reading – Sentence Completion

Launch test

Download answer key


עברו לחלק השני של הפוסט הזה כדי לבחון את עצמכם במשימות כתיבה משני הסוגים במבחני IELTS Academic ו IELTS General Training.

 avi@yulzari.net  | 054-4768478 | תל-אביב

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© כל הזכויות שמורות לאבי יולזרי, 1999 - 2018. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. בעת הזנת כתובת המייל לטובת קבלת מבחן לדוגמה או בעת הרשמה לאתר תצורפ/י לרשימת התפוצה שלי, שאני לא שולח דרכה (כמעט) כלום. ניתן בכל עת לבקש להסיר את עצמכם מהרשימה במייל אליי או בלחיצה על כפתור ה״הסר״ בדואר שמתקבל דרך הרשימה. טל״ח.