top of page

!וולקאם

מבחן IELTS: חלק הקריאה - סוגי שאלות וטיפים לפתרון


במבחן IELTS חלק הקריאה כולל שלושה פרקים (sections) עם 13 - 14 שאלות כל אחד, וסך הכל 40 שאלות. במבחן IELTS אקדמי בכל פרק טקסט אחד באורך של שני עמודים, ואילו במבחן IELTS General Training בשני הפרקים הראשונים שני טקסטים באורך של עמוד כל אחד ורק בפרק השלישי והאחרון טקסט אחד בלבד באורך שני עמודים כמו במבחן האקדמי.

השאלות בחלק הקריאה של מבחן IELTS בשני הפורמטים שלו נחלקות תמיד למקבצי שאלות. בפוסט הזה אכתוב על כל 13 סוגי השאלות וגם אתן טיפים לעבודה נכונה עם כל סוג. אז קדימה!


מבחן IELTS קריאה

התאמת כותרות לפסקאות (Matching Headings)

המשימה: התאימו כותרת מתוך רשימת כותרות לכל פסקה בטקסט

היכולות הנמדדות: הבנה של מטרת פסקה ושל חלק בטקסט, הבנה של ההבדל בין רעיון מרכזי ורעיונות משניים בפסקה, הבנה של תוכן של פסקאות או חלקים בטקסט

טיפים: עברו בזריזות על רשימת הכותרות לפני שאתם מתחילים עם הטקסט. בדרך כלל יש שתיים-שלוש כותרות יותר מאשר פסקאות אל תקראו את כל הטקסט מראש אף פעם - קראו פסקה ונסו לתמצת בעצמכם את הרעיון המרכזי שלה לפני שאתם בוחרים כותרת מתאימה. הכותרת לא תמיד תהיה מה שאתם מצפים שהיא תהיה, אז אל תהיו נעולים אם יש פסקה של הצלחתם למצוא לה כותרת בזמן סביר, אל תתקעו עוד, אלא המשיכו עם שאר הפסקאות וחזרו אחר כך כאשר מספר האפשרויות יצטמצם לכם.


שאלות True/False/Not Given או שאלות Yes/No/Not Given

המשימה: החליטו על כל טענה האם היא נכונה או לא נכונה על פי הכתוב בטקסט, או שאולי אי אפשר לקבוע

היכולות הנמדדות: זיהוי תוכן ספציפי בטקסט, קריאה מרפרפת בטקסט, הבנה של עמדת הכותב

טיפים: קראו בזהירות שאלה ראשונה ועצרו להבין מה שקראתם קודם כל

זהו מילות מפתח (בעיקר מילים כמו only, never, maybe וכו׳)

תמצתו את המשפט בשאלה לכו לטקסט והתחילו לקרוא כדי למצוא מה נאמר בעניין

השאלות הולכות עם הסדר של הטקסט, לכן התקדמו שאלה - שאלה

לא מצאתם מידע לגבי טענה בשאלה מסויימת? סיימו את הפסקה הנוכחית, הציצו בפסקה שאחריה ואם עדיין אין את המידע, כמעט בוודאות שהתשובה היא not given תרגול: כאן יש שאלות TNFG וכאן שאלות YNFG


התאמת מידע לפסקאות (Matching Paragraph Information)

המשימה: התאימו את המידע בכל שאלה לפסקה בה נמצא המידע הזה

היכולות הנמדדות: זיהוי מידע ספציפי, סריקת טקסט

טיפים: עברו בזריזות על השאלות עברו על הפסקה הראשונה, תמצתו אותה ובדקו האם יש משהו מתאים ברשימה עשו כך גם בשאר הפסקאות שימו לב שלא בהכרח תצטרכו להשתמש בכל הפסקאות תרגול: כאן יש תרגול של שאלות התאמת מידע לפסקאות

השלמת סיכום (Summary Completion)

המשימה: השלימו סיכום של הטקסט או של חלק ממנו באמצעות השלמת המילים החסרות מתוך הטקסט או מרשימה נתונה.

היכולות הנמדדות: איתור מידע בטקסט, הבנה של רעיונות ונקודות תומכות, בחירה של מילים מתאימות להקשר

טיפים: שימו לב לתפקיד התחבירי של המילה החסרה כל פעם (noun/verb/adjective/adverb) מצאו את המקום הרלוונטי בטקסט שימו לב להוראות - לעיתים תדרשו לבחור מילה אחת לכל מקום חסר ולפעמים עד שתיים התשובות הולכות עם הסדר של הטקסט שימו לב להגיון של המשפט שאתם משלימים - תשובה נכונה היא גם כזו שהופכת את המשפט לנכון תחבירית תרגול: כאן יש תרגול של שאלות השלמת סיכום


מבחן IELTS .לדוגמה

השלמות משפטים (Sentence Completions)

המשימה: השלימו משפטים באמצעות מילה או מילים מהטקסט

היכולות הנמדדות: כמו בסוג הקודם


בחירה מרשימה (List Selection)

המשימה: בחרו באפשרות הנכונה מתוך רשימה

טיפים: עברו בזריזות על הרשימה - לא להנעל על מילים כי הם משחקים על ניסוחים שונים זהו מילות מפתח ברשימה אתרו את המידע בטקסט השאלות הולכות עם הסדר של הטקסט

בחירת כותרת לטקסט (Choose a Title)

המשימה: התאימו כותרת מתוך רשימת כותרות לכל פסקה בטקסט

היכולות הנמדדות: הבנה של מטרת פסקה ושל חלק בטקסט, הבנה של ההבדל בין רעיון מרכזי ורעיונות משניים בפסקה, הבנה של תוכן של פסקאות או חלקים בטקסט

טיפים: עברו בזריזות על רשימת הכותרות לפני שאתם מתחילים עם הטקסט. בדרך כלל יש שתיים-שלוש כותרות יותר מאשר פסקאות אל תקראו את כל הטקסט מראש אף פעם - קראו פסקה ונסו לתמצת בעצמכם את הרעיון המרכזי שלה לפני שאתם בוחרים כותרת מתאימה. הכותרת לא תמיד תהיה מה שאתם מצפים שהיא תהיה, אז אל תהיו נעולים אם יש פסקה של הצלחתם למצוא לה כותרת בזמן סביר, אל תתקעו עוד, אלא המשיכו עם שאר הפסקאות וחזרו אחר כך כאשר מספר האפשרויות יצטמצם לכם. תרגול: כאן יש תרגול של שאלות התאמת כותרות


שאלות חלוקה לקטגוריה (Categorization)

המשימה: התאימו לכל שאלה את הקטגוריה המתאימה לה מרשימה

טיפים: סרקו את הטקסט וחפשו את המידע הרלוונטי

החליטו לאיזה קטגוריה המידע מתאים

שימו לב שהטקסט משתמש במילים אחרות מאשר השאלות


התאמת סוף משפט לתחילת משפט (Matching Sentence Endings)

המשימה: התאימו לכל תחילת משפט את הסיום המתאים לו מתוך רשימה נתונה

היכולות הנמדדות: הבנה של מטרת פסקה ושל חלק בטקסט, הבנה של ההבדל בין רעיון מרכזי ורעיונות משניים בפסקה, הבנה של תוכן של פסקאות או חלקים בטקסט

טיפים: קראו את המשפט בשאלה ונסו לשער איך הוא עשוי להסתיים

עברו בזריזות על רשימת הסופים וזהו אפשרויות

אתרו את המידע הרלוונטי בטקסט

שימו לב שעל המשפט המושלם להיות נכון גם מבחינה תחבירית

השאלות הולכות עם הסדר של הטקסט

בדרך כלל יש יותר סופים משאלות, כך שחלקם לא מתאימים לאף משפט


השלמת טבלה (Table Completion)

המשימה: השלמה טבלה באמצעות מילים מהטקסט

טיפים: קראו את כותרות הטורים בטבלה

זהו את סוג המילה החסרה כל פעם

אתרו את המידע בטקסט

שימו לב לא להשתמש ביותר מילים מהמותר בהנחיות


השלמת תרשים זרימה / דיאגרמה (Flow Chart / Diagram Completion)

המשימה: לצייר דוב פנדה על רקע זוג מתעל…. סליחה, להשלים תרשים זרימה או דיאגרמה באמצעות מילים מהטקסט

טיפים: זהו את סוג המילה החסרה

סרקו את הטקסט וחפשו את המידע הרלוונטי

השאלות אינן לפי סדר מסוים

השתמשו בחצים ובתיבות כדי לעקוב אחר הסדר של המידע בתרשים או בדיאגרמה

בחרו את המילה / מילים המתאימות מהטקסט

שימו לב למגבלת המילים בהוראות


תשובות קצרות (Short Answer Questions)

המשימה: ענו על שאלות לגבי פרטים בטקסט

היכולות הנמדדות: איתור פרטים, הבנה של פרטים

טיפים: זהו את סוג המילה החסרה בכל שאלה

תמצתו את המידע בשאלה

חפשו את המידע בטקסט

שימו לב למגבלת המילים המותרות

התשובות הולכות לפי סדר הדברים בטקסט


קורס IELTS

0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page