top of page

!וולקאם

מבחן GMAT כמותי: שאלות לדוגמה

עודכן: 11 במרץ

אתם יודעים מה כיף? GMAT כמותי זה כיף. כלומר GMAT כמותי זה דבר נורא, אבל אם קולטים את הראש של המבחן הזה ומבינים שהוא לא באמת מבחן קשה במתמטיקה אלא מבחן קשה באנליזה וחשיבה ביקורתית, זה נהיה קצת יותר כיף. בפוסט הזה יש קטע משיעור GMAT כמותי בו הציג לי תלמידי היקר שש שאלות בנושא integer properties - תכונות המספרים השלמים - או יותר ספציפית בנושא של divisibility, כלומר כללי חלוקה של מספרים שלמים. אציג לכם קודם את השאלות - שימו לב שארבע מהן הן שאלות Data Sufficiency (שבינתיים עברו דירה לפרק ה Data Insights של המבחן במתכונת החדשה שלו, כלומר כבר לא שייכות לפרק GMAT כמותי), ושתיים הן שאלות Problem Solving (כיום הפורמט היחיד של כל 21 השאלות בפרק הכמותי של המבחן) - ואחריהן הסרטון בו אנחנו מדברים על השאלות ופותרים אותן. כיף חיים!


מבחן GMAT כמותי

רוצים להוציא ציון מעולה במבחן GMAT כמותי (או GMAT בכלל) ולהתקבל ל MBA בארץ או בחו״ל? הגעתם למקום הנכון. מלאו פרטים באתר או שלחו לי ווטסאפ עכשיו וביחד נכין לכם תכנית פעולה שמתאימה לכם.


 


שאלה מספר 1:

?Is positive integer z greater than 275

(1) z is a multiple of 21

(2) z is a multiple of 39

 

שאלה מספר 2:

?If x and y are integers greater than 1, is x a multiple of y

(1) 3y^2 + 7y = x

(2) x^2 - x is a multiple of y

 

שאלה מספר 3:

The positive integer n is divisible by 25. If √n is greater than 25, which of the following could be the value ?of n/25

(A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 25 (E) 26

 

שאלה מספר 4:

?If 3 < x < 100, for how many values of x is x/3 the square of a prime number

(A) Two (B) Three (C) Four (D) Five (E) Nine

 

שאלה מספר 5:

For any positive integer x, the 2-height of x is defined to be the greatest nonnegative integer n such that 2^n is a factor of x. If k and m are positive integers, is the 2-height of k greater than the 2-height of m?

(1) k > m (2) k/m is an even integer

 

שאלה מספר 6:

If p and x are integers , is x divisible by 11?

(1) x = 2p - 6

(2) 2p + 5 is divisible by 11

 


רוצים להוציא ציון מעולה במבחן GMAT כמותי (או GMAT בכלל) ולהתקבל ל MBA בארץ או בחו״ל? הגעתם למקום הנכון. מלאו פרטים באתר או שלחו לי ווטסאפ עכשיו וביחד נכין לכם תכנית פעולה שמתאימה לכם.


Comments


!וולקאם

bottom of page