top of page

!וולקאם

הפסיכומטרי במספרים

עודכן: 4 בינו׳ 2019

כמה נבחנים בפסיכומטרי בשנה? מי מקבל ציונים גבוהים יותר בפסיכומטרי - גברים או נשים? האם ציוני הבגרות והפסיכומטרי הולכים ביחד? באיזה גיל רוב הנבחנים בפסיכומטרי? דוברי איזו שפה מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר? הנה כמה נתונים על המבחן הפסיכומטרי (על פי מועדי 2017).פסיכומטרי

1. בשנת 2017 נבחנו כ 64 אלף פעם (מספר הנבחנים קטן ממספר זה, משום שחלק מהנבחנים עוברים את המבחן מספר פעמים בשנה). מספר הנבחנים נמצא בירידה מתמדת בשנים האחרונות בשל התחזקות המכללות על חשבון האוניברסיטאות. בשנת 2016 נרשמו כ 68000 מבחנים, כך שמדובר על ירידה של בערך שישה אחוזים בשנה אחת.


2. כשני שלישים מהנבחנים נבחנים בעברית, וכשליש בערבית. מעטים נבחנים בשש שפות נוספות שניתן להבחן בהן. הנבחנים באנגלית מובילים בטבלת הציונים עם 610 בממוצע, כאשר אחריהם הנבחנים בעברית עם 580. הנבחנים בערבית סוגרים את רשימת שמונה השפות עם ממוצע 488 ב 2017.הפסיכומטרי במספרים

3. התמונה שונה כאשר משווים ממוצע ציוני בגרות של הנבחנים בפסיכומטרי (ללא בונוסים): ראשונים הנבחנים בערבית עם ממוצע 90, אחריהם אנגלית (88.7) ובמקום השלישי הנבחנים בעברית (86.6).


4. 2017 היתה השנה האחרונה בה התקיים המבחן הפסיכומטרי בחמישה מועדים. החל מ 2018, ולאור הירידה במספר הנבחנים בפסיכומטרי, עבר המרכז הארצי לקיים ארבעה מועדים בשנה. בנוסף בוטלה המגבלה שמנעה להבחן במועדים עוקבים, וכיום ניתן להבחן כמה פעמים שרוצים, גם במועדים עוקבים.


ציונים בפסיכומטרי

5. מבין הנבחנים שציינו את מינם בעת ההרשמה למבחן, כשישים אחוזים היו נשים וארבעים אחוז גברים. הציון הממוצע של הגברים גבוה בכמעט 40 נקודות מזה של הנשים. השערת המרכז הארצי בענין זה היא שאוכלוסיית הגברים הנבחנים בפסיכומטרי הומוגנית יותר בהשוואה לאוכלוסיית הנבחנות, וכוללת בעיקר נבחנים חזקים יותר, בשעה שגברים שיכולתם נמוכה יותר נוטים כלל לא לגשת למבחן.6. הפער בין המינים בציוני הבגרות הוא דווקא לטובת הנשים, שציון הבגרות הממוצע שלהן, 88.2, גבוה מזה של הגברים הנבחנים בפסיכומטרי, 86.2.


גברים מול נשים בפסיכומטרי

7. 60% מהנבחנים בעברית היו בגילאי 20 - 25, לעומת 10% בלבד מהנבחנים בערבית. 90% מהנבחנים בערבית היו בני פחות מ 20, לעומת כ 30 אחוז מהנבחנים בעברית.


8. 60% מהנבחנים ב 2017 נבחנו בפעם הראשונה וציונם הממוצע, 535, היה נמוך מאשר זה של הנבחנים בפעם שניה או יותר, 569.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


!וולקאם

bottom of page