top of page

!וולקאם

הכנה למבחן GMAT

אז איך מתכוננים למבחן GMAT?


כמו שתגלו במהרה בשיעורים הפרטיים שלי למבחן GMAT, מבחן GMAT אינו באמת מבחן במתמטיקה ואינו באמת מבחן באנגלית. מה שהוא באמת זה מבחן בהגיון. יודעים כמה זה 5.78 בריבוע, בלי מחשבון? גם אנחנו לא. אבל אנחנו יודעים שזה כמעט 36, כי זה כמעט 6 בריבוע. בקורס הכנה ל GMAT תגלו שהגיון הוא שפה, בדיוק כמו אנגלית וכמו מתמטיקה. שיש לו כללים שניתן ללמוד ולהטמיע, כללים שהופכים את ההתמודדות עם השאלות הלכאורה-נוראיות למשחק בפאזל.עם זאת, ברור שלא ניתן להצליח במבחן GMAT בלי להכיר את הבסיס של שתי השפות האחרות שהוא מדבר בהן מלבד שפת ההגיון - ואנחנו מתכוונים למתמטיקה ולאנגלית. רגע, אמרתי מתמטיקה? התכוונו ליסודות החשבון, האלגברה והגיאומטריה. נו, מה שלומדים מכיתה א ועד סוף החטיבה. זו הרמה המתמטית פרופר של המבחן. אבל אז נכנס ההגיון, ועושה מטעמים. כנ"ל בחלק המילולי - הוא מבוסס על אוצר מילים שאין להרבה אנשים, וכמובן שנלמד את אותן מילים היטב, בדיוק כמו שאזכיר לכם איך מחברים מספרים שלמים ושברים, איך עושים פעולות בין חזקות, איך מטפלים במשוואות ובאי-שיוויונות, איך מחשבים צלע במשולש ישר זווית ושווה שוקיים (או בשמו הלועזי Right Isosceles Triangle). ועוד ועוד. כמובן שגם נעבור יחד על המילון הכמותי-עברי שבו המונחים המתמטיים באנגלית ותרגומם לעברית, כי האדם מן השורה לא יודע איך אומרים באנגלית יתר של משולש ישר זווית (התשובה במהופך: hypotenuse).אבל בנקודה הזו חשוב לחזור ולציין שבראש ובראשונה, מבחן GMAT הוא מבחן בהגיון. הרי את בתי הספר בחו"ל לא באמת מעניין אם אתם יודעים כמה זה חצי ועוד שליש. הרבה יותר מעניין אותם אם יש לכם כישורים בסיסיים של חוקרים - ראייה של התמונה הגדולה שמאחורי הפרטים, הסקת מסקנות נכונות תחת לחץ, הפרדה של עיקר מטפל, ניהול זמן ועוד ועוד. בשיעורים הפרטיים למבחן ג'ימאט אאתגר את הקופסה שלכם ללא הרף. רק ככה אפשר להצטיין במבחן GMAT. בינתיים, אתם מוזמנים לנסות את כוחכם בכמה שאלות GMAT לדוגמה.


0 תגובות

コメント


!וולקאם

bottom of page