top of page

ספרי הכנה למבחני הקבלה (TOEFL, SAT ,GRE ,GMAT )

קמצנים? רוצים ללמוד לבד למבחן ויקר לכם לקנות ספר? לחצו על הקישור המתאים וקבלו קישור להורדת ספרי הכנה למבחני הקבלה ללימודים בארה"ב.

THE OFFICIAL GUIDE TO THE TOEFL TEST

ספר הכנה רשמי בהוצאת ETS , מהדורה חמישית (2017 ). הספר כולל מאות שאלות תרגול ונושאים לכתיבת החיבור, וכן את כל קטעי השמיעה הדרושים לתרגול חלקיה השונים של הבחינה.

THE OFFICIAL SAT STUDY GUIDE

ספר הכנה מקיף ורשמי בהוצאת College Board, מהדורת 2018. הספר מיועד לסטודנטים המתעדים להיבחן בבחינה זו החל מחודש מרץ 2016 והלאה במתכונת הבחינה החדשה, ומכיל הסברים על הבחינה, אסטרטגיות לבחינה מוצלחת, וכן מאות שאלות תרגול במתמטיקה ובאנגלית, שמונה מבחנים מלאים לתרגול כולל תשובות ופרק מיוחד העוסק בכתיבת החיבור הנדרש בבחינה.

 THE OFFICIAL GUIDE FOR THE SAT  SUBJECT TESTS

ספר הכנה בהוצאת College Board, מהדורה ראשונה (2006 ). הספר מכיל הסברים על בחינות הנושאים השונים וכן בחינות לדוגמא.

CRACKING THE  SAT MATH ONE & TWO  SUBJECT  TESTS

ספר הכנה  בהוצאת Princeton Review , מהדורת 2017 - מהדורה שנייה. הספר מכיל הסברים ותרגול לבחינות המתמטיקה של בחינות הנושאים השונים  וכן ארבע בחינות לתרגול.

THE OFFICIAL GUIDE TO GMAT REVIEW 2019 , WILEY

מהדורה חדשה -ספר הכנה רשמי ומקיף בהוצאת Wiley , שנת 2019. הספר מכיל כ-900 שאלות לתרגול, כולל תשובות והסברים מפורטים, חזרה מקיפה ומעודכנת על החלקים העוסקים במתמטיקה ודקדוק ומדריך כיצד יש להתכונן לחלק הכתיבה האנליטי בבחינה. בנוסף, הספר מכיל גם בחינה דיאגנוסטית. מומלץ לסטודנטים הנדרשים להכנה מקפת לקראת הבחינה.

ספר הדרכה לקבלה לתואר שני במנהל עסקים  בהוצאת Prentice Hall Press, מהדורה חמישית (2010). הספר מכיל הסברים על התוכניות השונות הקיימות, הסברים על מסלולי הלימודים ולקבלה אליהם, הסברים ודוגמאות לכתיבת חיבורים מוצלחים, חשיבות מכתבי ההמלצה ודוגמאות למכתבי המלצה טובים, ראיונות עם אנשי קבלה ומידע לגבי ראיונות.מומלץ ביותר לכול סטודנט המעוניין בלימודי תואר שני במנהל עסקים.

ספר הכנה בהוצאת The Princeton Review - הספר מכיל ארבעה מבחנים מלאים לתרגול, שאלות תרגול, תשובות והסברים מפורטים ואסטרטגיות לבחינה מוצלחת. מומלץ לסטודנטים הנדרשים להכנה מקפת לקראת הבחינה.

GRUBER’S COMPLETE GRE GUIDE

מהדורה רביעית (2015 ). הספר כולל הסברים על כל חלקי הבחינה ואסטרטגיות לבחינה מוצלחת. הספר כולל שלוש בחינות מלאות לתרגול.

בכל שיעור אני מנחה את התלמידים שלי לרכז שאלות משיעורי הבית, כך שכל שיעור נפתח במענה על השאלות הבעייתיות, כאשר מהשאלות שעולות אני יכול לראות האם יש נושאים שיש לחזור עליהם שוב. כך אין שאלות שנותרות לא פתורות, ואין נושאים שאתה לא מבין ושלא נעים לך כל כך לשאול לגביהם כי הכיתה כבר התקדמה הלאה. 

ETS GRE PSYCHOLOGY

ספר הכנה לבחינת הנושא בפסיכולוגיה- מיועד לסטודנטים הפונים ללימודי תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה. הספר מכיל מבחן מלא לתרגול וכן רשימה של הנושאים המופיעים בבחינה ואסטרטגיות בחינה.

ספר הכנה בהוצאת  The Princeton Review לבחינת הנושא בביולוגיה-הספר כולל אסטרטגיות להצלחה בבחינה ושאלות לתרגול.

בהוצאת Kahn and Anderson, מהדורה שלישית (2018 ). ספר הכנה לבחינת הנושא בפיזיקה - מכיל שלושה מבחנים לתרגול עם תשובות מפורטות וסקירה על נושאים ספציפיים בפיזיקה.

בהוצאת Kahn and Anderson, מהדורה שלישית (2018 ). ספר הכנה לבחינת הנושא בפיזיקה - מכיל שלושה מבחנים לתרגול עם תשובות מפורטות וסקירה על נושאים ספציפיים בפיזיקה.

קראו עוד משהו כי אין לכם משהו יותר דחוף לעשות

bottom of page