top of page

!וולקאם

מבחן לדוגמה GRE: כל שאלות GRE Powerprep פלוס פתרונות


מבחן GRE לדוגמה

מתכוננים למבחן GRE? למי שלא יודע, באתר של המבחן - דרכו גם נרשמים למבחן - ניתן לקבל שני מבחנים מלאים במתכונת המבחן האמיתי. המבחנים האלה הכי קרובים למבחן האמיתי ולכן הם חייבים להיות חלק מההכנה שלכם למבחן. החסרון בהם הוא ש ETS, החברה האמריקאית שכותבת את מבחן GRE, לא נותנת הסברים לשאלות ומסתפקת בלציין באיזה שאלות עניתם נכון ובאיזה לא. באדיבות הפורום greprepclub.com, בפוסט הזה יש קישורים לכל השאלות בשני מבחני ה GRE שבאתר המבחן.


משום ש GRE הוא אדפטיבי, תראו בהמשך יותר משני פרקים מכל סוג - כמותי ומילולי. הפרק הראשון הוא תמיד אותו פרק, אבל הפרק השני נקבע לפי הביצועים שלכם בפרק הראשון. ככל שעשיתם פרק ראשון טוב יותר, כלומר ככל שנתתם יותר תשובות נכונות מתוך 20 השאלות של כל פרק ראשון (כמותי ומילולי), תקבלו פרק שני קשה יותר, וכך גם הציון שלכם יעלה בהתאם.


מבחן GRE לדוגמה

אני ממליץ לא להכנס לפתרונות שנמצאים כאן בהמשך עוד לפני שעשיתם את המבחנים, אלא להשתמש בקישורים להלן רק כדי לבדוק את העבודה שלכם. כדי להכנס למבחנים באתר GRE, עליכם לפתוח משתמש באתר. לאחר שעשיתם את המבחן הראשון וקיבלתם ציון, תוכלו לבדוק את התשובות שלכם ולקבל הסברים באמצעות הקישורים להלן. כאמור, הפרק הראשון מכל סוג הוא קבוע, ואילו את הפרק השני בוחרת המערכת מתוך שלוש אפשרויות: פרק קל יותר מהראשון שתקבלו אם נתתם 0 - 6 תשובות נכונות בפרק הראשון, פרק בינוני - כלומר דומה ברמת הקושי לפרק הראשון - אם נתתם 7 - 14 תשובות נכונות בפרק הראשון ופרק קשה יותר מהראשון אם נתתם 15 - 20 תשובות נכונות בפרק הראשון.


מבחן GRE לדוגמה

חוץ מאשר התשובות וההסברים ל 320 השאלות האפשריות שבשני מבחני ה PowerPrep (לפי 20 שאלות לפרק הראשון הכמותי, 20 לפרק הראשון המילולי ו 20 בכל אחד משלושת הפרקים מספר 2 האפשריים), תמצאו בהמשך גם תשובות והסברים לשאלות לדוגמה שיש במערכת - מה שנקרא Preview Tool - יש שם 7 שאלות מילוליות ו 11 שאלות כמותיות.


אני מכין למבחן GRE כבר קרוב לעשרים שנה(!) בשיעורים פרטיים. בממוצע לוקחים אצלי 8 - 12 פגישות של 80 דקות כל אחת בהכנה למבחן הזה. מוזמנים לקרוא את כל הפוסטים שלי על מבחן GRE בבלוג, לבדוק את חבילות השעות והמחירים של הכנה פרטית למבחן GRE וגם לראות קצת ממערכת התרגול שתלמידים שלי עובדים איתה (ושניתנת גם לרכישה ללמידה עצמית).


בהצלחה במבחן ובקבלה ללימודים!


מבחן GRE לדוגמה

מבחן מספר 1


Test_1 - Section 2 - Verbal Reasoning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8/9/10/11]

[12] [13] [14] [15] [16] [17/18/19] [20]

----------------------------------------------------------------

Test_1 - Section 4 - Verbal Reasoning EASY (0-6 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8/9] [10/11]

[12] [13] [14] [15] [16] [17/18] [19/20]

Test_1 - Section 4 - Verbal Reasoning MEDIUM (7-14 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8/9] [10/11]

[12] [13] [14] [15] [16/17] [18/19] [20]

Test_1 - Section 4 - Verbal Reasoning HARD (15-20 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8/9] [10/11]

[12] [13] [14] [15] [16/17] [18] [19/20]

Test_1 - Section 3 - Quantitative Reasoning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

----------------------------------------------------------------

Test_1 - Section 5 - Quantitative Reasoning EASY (0-7 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Test_1 - Section 5 - Quantitative Reasoning MEDIUM (8-14 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Test_1 - Section 5 - Quantitative Reasoning HARD (15-20 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]מבחן מספר 2


Test_2 - Section 2 - Verbal Reasoning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9/10/11/12]

[13] [14] [15] [16] [17] [18/19/20]

----------------------------------------------------------------

Test_2 - Section 4 - Verbal Reasoning EASY (0-6 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8/9] [10/11]

[12] [13] [14] [15] [16] [17/18] [19/20]

Test_2 - Section 4 - Verbal Reasoning MEDIUM (7-14 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8] [9/10/11]

[12] [13] [14] [15] [16] [17/18] [19/20]

Test_2 - Section 4 - Verbal Reasoning HARD (15-20 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7/8] [9/10/11]

[12] [13] [14] [15] [16] [17/18] [19/20]

Test_2 - Section 3 - Quantitative Reasoning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

----------------------------------------------------------------

Test_2 - Section 5 - Quantitative Reasoning EASY (0-6 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Test_2 - Section 5 - Quantitative Reasoning MEDIUM (7-14 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Test_2 - Section 5 - Quantitative Reasoning HARD (15-20 correct)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]


שאלות ה Preview Tool


PowerPrep_Test Preview Tool - Verbal Reasoning

[1/2/3] [4] [5] [6] [7]

PowerPrep_Test Preview Tool - Quantitative Reasoning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

!וולקאם

bottom of page