top of page

!וולקאם

מבחן אמירנט: כל מה שצריך לדעת

מבחן אמירנט החליף במאי 2024 את מבחן אמיר״ם עליו השלום. אמירנט היא בחינה המיועדת לסטודנטים או למועמדים ללימודים במוסדות אקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכדומה - שהמוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לברר את מידת שליטתם באנגלית, אם כדי לקבלם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי חובה באנגלית או לפטור אותם מהם.


מבחן אמירנט זה כיף חיים


הבחינה בודקת מיומנויות קריאה ואוצר מילים באנגלית, ומבחינת סוגי השאלות בה היא דומה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. בבחינה שאלות משלושה סוגים: שאלות השלמת משפטים, קטע קריאה עם שאלות נלוות וניסוח מחדש. כל השאלות בבחינה הן שאלות ברירה: על הנבחנים לבחור בתשובה הנכונה מארבע התשובות המוצעות. הציונים בבחינה ניתנים בסולם של 50 עד 150. הציונים שקולים לציוני אמיר"ם ואמי"ר ולציוני תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. קריאת ההוראות הנוגעות לבחינה נכללת בזמן המוקצב לכל פרק, ולכן מומלץ להכיר את סוגי השאלות מבעוד מועד.מבחן אמירנט - לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו, לא תוכלו להיבחן!הכניסה למרכזי הבחינות תתאפשר החל מחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם. עליכם להביא תעודת זהות בתוקף (תעודת סטודנט אינה תחליף).

אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - מילון, מילונית וכל חומר עזר אחר. אין צורך להביא כלי כתיבה או שעון - הזמן המוקצב מוצג על צג המחשב. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הכיתה מייד ובחינתו תיפסל.


מבחן אמירנט - מהלך הבחינה

עם הכניסה לחדר הבחינה יזין הבוחן את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה.


הקצבת הזמן

לפרק מסוג השלמת משפטים, הכולל ארבע שאלות, מוקצבות 4 דקות. לפרק מסוג קטע קריאה, הכולל קטע וחמש שאלות נלוות, מוקצבות 15 דקות. לפרק מסוג ניסוח מחדש, הכולל שלוש שאלות, מוקצבות 6 דקות.בבחינה שישה פרקים, שלושה מהם (השניים הראשונים והאחרון) הם פרקי שאלות השלמות משפטים, שניים (פרקים 4 ו 5) הם פרקי ניסוח מחדש (restatements), ואחד הוא פרק טקסט (פרק 3). לששת פרקי המבחן מוקצבות 39 דקות סך הכול, לפי המפתח הבא. 


פרק 1 - פרק השלמת משפטים 1 - 4 שאלות - 4 דקות לפרק 

פרק 2 - פרק השלמת משפטים 2 - 4 שאלות - 4 דקות לפרק 

פרק 3 - פרק קטע קריאה עם שאלות - 5 שאלות - 15 דקות לפרק

פרק 4 - פרק ניסוח מחדש 1 - 3 שאלות - 6 דקות לפרק

פרק 5 - פרק ניסוח מחדש 1 - 3 שאלות - 6 דקות לפרק

פרק 6 - פרק השלמת משפטים 3 - 4 שאלות - 4 דקות לפרק


הזמן במבחן אמירנט מוקצב לכל פרק בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. פירוש הדבר הוא שסיום המענה על השאלות לפני תום הזמן המוקצב בכל פרק לא יְזַכה בתוספת זמן בפרקים האחרים. לכל פרק מוקצב זמן מספיק כדי לענות על השאלות בלי למהר יתר על המידה. בפרק הבנת הנקרא הזמן המוקצב נועד הן לקריאת הקטע והן למענה על השאלות הנלוות. בתוך כל פרק אפשר לעבור בין השאלות בכל זמן, לחזור אל שאלות שלא עניתם עליהן, ולשנות תשובות לשאלות שעניתם עליהן. בתום הזמן המוקצב לפרק יופיע הפרק הבא באופן אוטומטי. הבחינה היא אדפטיבית, כלומר מתאימה את קושי הפרקים ליכולת הנבחנים.


מבחן אמירנט - שימוש בתוכנת הבחינה

לפני שמתחילים את הבחינה כדאי לדעת:

 • כל הפעולות מתבצעות באמצעות העכבר.

 • השאלות מאוגדות לפרקים. בתוך פרק אפשר לעבור באופן חופשי בין כל השאלות. אין אפשרות לחזור לפרק שכבר הסתיים.

 • המעבר לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב לפרק הנוכחי יתאפשר רק אחרי שנבחרו תשובות לכל השאלות בפרק.


מה רואים על מסך הבחינה?

 • הסרגל בחלקו העליון של המסך הוא סרגל ההתקדמות, ובו תוכלו לראות באיזה פרק בבחינה אתם נמצאים ואילו פרקים נותרו לכם.

 • כדי לקרוא הוראות הנוגעות לשאלה הנוכחית יש להקיש על הכפתור Show Instructions. לחיצה נוספת תסתיר את ההוראות. העיון בהוראות הוא על חשבון זמן הפרק. ההוראות כתובות באנגלית.

 • בחלקו העליון של המסך מופיע סרגל כלים/ניווט ועליו כל מספרי השאלות בפרק הנוכחי. מספרה של השאלה הנוכחית מסומן בקו תחתון.

 • אם רוצים לדלג על שאלה ולחזור אליה אחר כך, אפשר לסמן אותה על סרגל הכלים/ניוווט בלחיצה על צלמית הנעץ (Flag Questions). לחיצה נוספת על הצלמית תסיר את הסימון. לסימון כזה אין השפעה על הציון.

 • כדי לעבור לשאלה אחרת יש ללחוץ על מספר שאלה זו בסרגל הכלים/ניווט או ללחוץ על החיצים שמשני צידי השאלה הנוכחית.

 • מספר הדקות והשניות שנותרו עד תום הזמן המוקצב לפרק מוצג אף הוא. תוכלו להסתיר את השעון בלחיצה על הצלמית שלידו. לחיצה נוספת תציג אותו שוב.

 • לחיצה על הכפתור Next Section תעביר אתכם לפרק הבא. אם לא בחרתם תשובה לכל השאלות בפרק, לא תוכלו לעבור לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב. אם אינכם יודעים את התשובה - כדאי לנחש! בתום הזמן המוקצב לפרק תועברו לפרק הבא אוטומטית, גם אם נותרו שאלות ללא מענה.

 • בצד הימני התחתון של המסך מופיעה צלמית של איש. לחיצה עליה מציגה את הכותרת Accessibility (נגישות) ומתחתיה ארבעה כפתורים שנועדו להנגשה של המסך.

 • כדי לבחור תשובה לוחצים על כפתור הרדיו שלידה. לחיצה על כפתור הרדיו שליד תשובה אחרת משנה את הבחירה.

 • בשאלות מסוג השלמת משפטים התשובה שבחרתם תופיע במקום המתאים במשפט.

 • קטע קריאה עם שאלות:

 • אם קטע הקריאה ארוך, יופיע סרגל גלילה מימינו.

 • השאלות מופיעות בצד ימין של המסך. תוכלו להסתיר את השאלות בלחיצה על כפתור Hide Questions שנמצא מעל הקטע. לחיצה נוספת תציג את השאלות שוב.

 • בשאלות שבהן יש הפנייה למלל מסוים בקטע יודגשו המילים הרלוונטיות בקטע.


מבחן אמירנט - סיום הבחינה וקבלת ציון

בסיום הבחינה תופיע על המסך ההודעה "המבחן הסתיים". בשלב זה עליכם להצביע ולהמתין עד שייגש אליכם אחד המשגיחים. המשגיחים יוודאו שהבחינה הסתיימה באופן תקין ויציגו לכם את ציונכם בבחינה. לאחר שהציון יאושר סופית, כעשרה ימים לאחר הבחינה, הוא יוצג באזור האישי באתר, ומאל"ו יעביר אותו אל המוסד שנבחנתם בו או אל המוסדות שציינתם בעת ההרשמה לבחינה. הציונים בבחינת אמירנט מביאים בחשבון את השינויים במבנה הבחינה ואת השינויים בהקצאת הזמנים יחסית לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ובאמיר"ם כך שציוניהם של נבחני אמירנט לא יהיו שונים (בממוצע) מהציונים שהיו מקבלים אילו נבחנו באמיר"ם.


שאלות ותשובות על מבחן אמירנט זה מהמם


ההבדלים בין מבחן אמירנט למבחן אמיר"ם

לא סגורים על ההבדלים בין מבחן אמירנט למבחן אמיר"ם (הפורמט הקודם של מבחני הרמה באנגלית)? הטבלה הזאת תעשה לכם סדר:

מבחן אמירנט

מבחן אמיר"ם


ממוחשבת, אדפטיבית(המחשב מעריך את רמת הנבחנים לאחרכל פרק)

ממוחשבת, אדפטיבית(המחשב מעריך את רמת המבחנים לאחר כל שאלה)

פורמט הבחינה

39 דקות

משתנה בין הנבחנים, כ-60 דקות בממוצע

זמן הבחינה

לכל פרק מוקצב זמן נפרד:

השלמת משפטים - 4 דקות

ניסוח מחדש - 6 דקות

הבנת הנקרא - 15 דקות (גם לקריאת הקטע וגם למענה על השאלות)

לכל שאלה מוקצב זמן נפרד:

השלמת משפטים - 2 דקות

ניסוח מחדש - 4 דקות

הבנת הנקרא - 7 דקות לקריאת הקטע ו-4 דקות לכל שאלה 

זמן לפרק/שאלה

אפשר לעבור בין השאלות באותו הפרק, אבל אי אפשר לחזור לפרקים הקודמים או לדלג לפרקים הבאים.

לא. אפשר לענות על כל שאלה רק במסגרת הזמן שהוקצב לה. אי אפשר לחזור אחורה או לדלג קדימה במבחן.

אפשר לעבור בין השאלות?

לא. קריאת ההוראות כלולה בזמן של כל פרק, ואין שאלות לתרגול לפני תחילת המבחן.

כן. בתחילת המבחן אפשר לקרוא את ההוראות ולתרגל כמה שאלות בלי הגבלת זמן.

יש זמן מיוחד לקריאת ההוראות ולתרגול?

ומה נשאר כשהיה? טווח הציונים עדיין 50 עד 150, ציון הפטור עדיין 134 עד 150, אם קיבלתם פחות מ 100 אז לא כיף. השאלות אותו דבר כמו שהיו - שלושה סוגים (השלמות משפטים, ניסוח מחדש, הבנה של טקסט).שאלות ותשובות - מבחן אמירנט

 1. האם הבחינה בודקת יכולת דיבור וכתיבה באנגלית? לא, הבחינה אינה בודקת לא את יכולת הדיבור בשפה האנגלית ולא את יכולת הכתיבה בה.

 2. מהו עקרון הפעולה של אמירנט? מבחן אמירנט מבוסס על עקרון המבחן האדפטיבי. תחילה מוצג פרק ובו כמה שאלות ברמת קושי בינונית. בסוף כל פרק הבחינה אומדת את רמת היכולת של הנבחן על פי תשובותיו לשאלות שהוצגו לו עד לאותו רגע, ובהתאם לכך היא בוחרת את הפרק הבא. נבחן ששליטתו באנגלית טובה יקבל אפוא פרקים שהשאלות בהם קשות מן השאלות שיקבל נבחן ששליטתו טובה פחות. התאמת דרגת הקושי של הפרקים לרמת היכולת של הנבחן מאפשרת לאמוד את רמת הידע שלו באנגלית בעזרת מספר קטן יחסית של שאלות. חשוב לציין כי אף שנבחנים עשויים שלא לקבל את אותם הפרקים, עובדה זו מובאת בחשבון בעת חישוב הציון, וציוני כל הנבחנים הם בני השוואה ובעלי אותה משמעות.

 3. האם יש צורך בידע ובניסיון קודם בהפעלת מחשב כדי להיבחן באמירנט? לא. אין כל צורך בידע או בניסיון קודם בשימוש במחשב. תפעול הבחינה פשוט מאוד. כל הפעולות מתבצעות באמצעות העכבר, ללא מקלדת. עם זאת, אם תיתקלו בקושי כלשהו בהפעלת הבחינה, תוכלו לפנות לבוחנים בכיתה.

 4. כמה פרקים יש בבחינת אמירנט? בבחינת אמירנט יש שישה פרקים: 1. השלמת משפטים 2. השלמת משפטים 3. הבנת הנקרא 4. ניסוח מחדש 5. ניסוח מחדש 6. השלמת משפטים

 5. כמה זמן אורכת הבחינה? בחינת אמירנט אורכת 39 דקות לכל היותר.

 6. האם בבחינה מוקצב זמן לתרגול ולקריאת הוראות? לא. בבחינה עצמה לא מוקצב זמן מיוחד לתרגול ולקריאת הוראות. מומלץ להכיר מראש את סוגי השאלות ואת אופן השימוש בתוכנת הבחינה. אנא עיינו במצגת ההסברים והתנסו בבחינה להתנסות (להורדת מפתח התשובות לחצו כאן). בזמן הבחינה אפשר לקרוא את ההוראות בכל שלב במסגרת הזמן המוקצב לפרק.

 7. האם ניתנות הפסקות במהלך בחינת אמירנט? לא. מדובר בבחינה קצרה. היציאה לשירותים מותרת במידת הצורך על חשבון זמן הבחינה, בליווי משגיח/ה. נבחנים הזקוקים להפסקות בשל מגבלה כלשהי מתבקשים לפנות ליחידה לבחינות מותאמות.

 8. מה קורה בתום הזמן המוקצב לפרק באמירנט? בתום הזמן המוקצב לפרק מוצג הפרק הבא. התשובות שסימנתם במסגרת הזמן המוקצב נשמרות. אם בשאלה כלשהי לא בחרתם שום תשובה, ייחשב הדבר כאילו עניתם תשובה שגויה.

 9. אם התשובה לשאלה אינה ידועה לי, כדאי לי לנחש? בבחינת אמירנט הימנעות ממתן תשובה כמוה כמתן תשובה שגויה. לכן, אם אין יודעים את התשובה הנכונה, כדאי לענות תשובה כלשהי, כלומר – לנחש.

 10. האם אפשר לחזור אחורה לשאלות שכבר עניתי עליהן? בבחינת אמירנט אפשר לחזור אחורה לשאלות קודמות בתוך אותו הפרק. מומלץ לנצל את הזמן המוקצב לפרק בתבונה, ולבדוק את כל התשובות לפני המעבר לפרק הבא.

 11. אם ברצוני לגשת לבחינה חוזרת, כמה זמן עליי לחכות בין בחינת אמירנט אחת לאחרת? יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת ידע באנגלית (אמיר"ם או אמירנט). נבחן שייבחן בתוך פחות מ־35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב.

 12. האם הציון באמירנט שקול לציון בבחינות אנגלית אחרות של מאל"ו? כן. הציונים בבחינת אמירנט ניתנים בסולם של 50–150, והם שקולים לציונים בתחום אנגלית של הבחינה הפסיכומטרית וכן לציונים בבחינת אמיר"ם.

 13. נבחנתי באמירנט במוסד לימודים כלשהו. האם הציון שקיבלתי יוכר אוטומטית במוסד אחר? לא. על פי חוק, כל מוסד אקדמי זכאי להתוות מדיניות קבלה או מיון משלו. לכן עליך לברר במוסד הספציפי אם ציונך יוכר.

 14. יש לי יותר מציון אחד באנגלית (אמירנט, אמיר"ם, אמי"ר, תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). מהו הציון הקובע: האחרון? הגבוה? ממוצע הציונים? בעניין זה מדיניות המוסד הספציפי שאליו פנית ושבו בכוונתך ללמוד היא הקובעת. עליך להפנות את השאלה למוסד זה.

 15. קיבלתי ציון בבחינת אמירנט. כיצד אדע מהי רמתי באנגלית מבחינת המוסד שאלמד בו? למידע בנוגע לסיווג הציון לרמות באנגלית ומספר הקורסים הנדרש בהתאם לכך יש לפנות למוסד הלימודים שבו אתם מתכננים ללמוד.

 16. האם יש להביא שעון לבחינת אמירנט? אין צורך להביא שעון. בשעת הבחינה יוצג על המסך שעון, והוא יורה את הזמן הנותר עד סיום הפרק. אם השעון מפריע לך להתרכז, אפשר להסירו בהקשה ולהחזירו בהקשה נוספת.

 17. מה יקרה אם אאחר לבחינת אמירנט? הבחינה נעשית במחזורים, והנבחנים מוזמנים אליה בהתאם למספר המחשבים הזמינים. אם לא תבוא בזמן שנקבע לך, לא נוכל להבטיח את השתתפותך בבחינה. במקרה כזה תותנה השתתפותך בקיומו של מקום פנוי (למשל בשל איחור של נבחנים אחרים, בזכות זריזותם של נבחנים שסיימו את הבחינה לפני תום הזמן, וכדומה). מכל מקום, עדיפות תינתן לנבחנים שבאו בשעה שנקבעה להם.

 18. המחשב שלי התקלקל באמצע בחינת אמירנט. מה עליי לעשות? תקלה בבחינת אמירנט היא אירוע נדיר. עם זאת, אם אירעה תקלה כלשהי, יש להצביע מייד ולהמתין לבוחן. במקרים כאלה מופעלת תוכנת התאוששות, ובאמצעותה אפשר לחזור לתחילת החלק בבחינה שבו אירעה התקלה.


0 תגובות

コメント


!וולקאם

bottom of page