top of page

!וולקאם

האוניברסיטאות בישראל יאפשרו קבלה ללא פסיכומטרי


קבלה לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי

האוניברסיטאות החליטו להגמיש את תנאי הקבלה ללימודים ולהרחיב את אפשרויות הקבלה על סמך ציוני הבגרות בלבד, וללא ציון פסיכומטרי, בשל דחיית מועדי הבחינה הפסיכומטרית וחוסר הוודאות לגבי ההמשך בצל מגפת הקורונה.

קבלה לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי

אוניברסיטת בן גוריון הודיעה על הרחבת אפשרות הקבלה על סמך ציוני הבגרות בלבד, ללא ציון פסיכומטרי, לכלל תוכניות הלימודים לתואר ראשון הפתוחות להרשמה. מועמדים שכבר נרשמו לאוניברסיטה יטופלו אוטומטית בהתאם להחלטות וייהנו מעדיפות בקבלה לפי התנאים החדשים. בבן גוריון הדגישו כי מדובר בקבלה מן המניין ללא תנאים מיוחדים.


באוניברסיטת תל אביב פתחו מסלולים נוספים לקבלה ללא פסיכומטרי, בנוסף למסלולים הקיימים. האוניברסיטה הודיעה כי כמעט לכל תוכניות הלימוד באוניברסיטה ניתן יהיה להתקבל במסלולים ללא פסיכומטרי. המסלולים מתבססים על ממוצע בגרות, ציוני בגרות במקצועות מסוימים, מבחן סיווג במתמטיקה וקורסים מקוונים. האוניברסיטה מציעה למועמדים ללימודים חמישה מסלולי קבלה ללא פסיכומטרי.

קבלה לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי

גם אוניברסיטת חיפה פרסמה מתווה חדש לקבלה לתואר ראשון לאור ביטול מועד אפריל של הפסיכומטרי. בנוסף לתנאי הקבלה הרגילים למי שיש כבר ציון בגרות ופסיכומטרי, יוכלו מועמדים להתקבל למסלול קדם אקדמי ויידרשו ללמוד בין 2 ל 4 קורסים במהלך הקיץ או בסמסטר א' הקרוב, כשמעבר בציון שנדרש על ידי החוג בקורסים אלה יהפוך אותם לסטודנטים מן המניין. בחלק מהחוגים אפשר יהיה לעבור מבחן קבלה חוגי. על פי המתווה החדש, העדיפות הראשונה לקבלה היא של מועמדים בעלי בגרות שעשו מבחן פסיכומטרי.

הטכניון מציע שלוש דרכים להתקבל ללימודי תואר ראשון (למעט רפואה) ומספר מצומצם של מסלולים ללא בחינה פסיכומטרית. אפשרות אחת היא להתקבל על סמך על סמך ציוני הבגרות, קורסי הכנה מקוונים במתמטיקה ובפיזיקה הכוללים את החומר הנלמד בתיכון ומעט מעבר לו, ובחינות סיווג במתמטיקה ובפיזיקה בסוף אותם קורסים. בחינות הסיווג מחליפות את ציון הפסיכומטרי בחישוב נתוני הקבלה. דרך קבלה שניה לטכניון היא צבירת נקודות, כלומר לומדים את הסמסטר הראשון בפקולטה שבוחרים במסגרת היחידה ללימודי חוץ ובשכר לימוד מותאם, ומתקבלים לטכניון לסמסטר אביב תשפ"א על סמך ההשגים בסמסטר הראשון. אפשרות קבלה שלישית היא קבלה על סמך תעודת בגרות מצויינת וללא ציון פסיכומטרי לחלק גדול מהפקולטות בטכניון. בנוסף, לאור דחיית מועד אפריל של הבחינה הפסיכומטרית, הטכניון יכיר במועד יולי של הבחינה כמועד האחרון הקובע לקבלה ללימודים. לנבחנים במועד זה יישמרו מקומות במסלולי הלימוד לתואר ראשון כמו גם במעונות.

קבלה לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי

האוניברסיטה העברית מקדמת את מסלול הקבלה הישירה על בסיס ממוצע הבגרות בנוסף לתכניות הקיימות. האוניברסיטה תסייע למועמדים שלא יכלו להיבחן בבחינה הפסיכומטרית במועד אפריל בשתי דרכים עיקריות. האחת: קבלה למועמדים מצטיינים על סמך ציוני הבגרות בלבד ליותר מ-70 תוכניות לימוד שהם בעצם רוב התוכניות לתואר ראשון. השנייה: מי שציון הבגרות שלהם אינו מאפשר קבלה יוכל להבטיח לעצמם מקום באמצעות הרשמה ללימודים כעת, ואפשרות קבלה ללימודים עד סוף חודש יולי, כאשר ניתן יהיה להיבחן בבחינה הפסיכומטרית.

באוניברסיטת בר אילן יאפשרו להירשם ללא פסיכומטרי למגוון רחב של מחלקות נחשבות כמו מדעי המוח, כימיה, משפטים, חינוך, מדעי החיים ועוד. לאור דחיית הפסיכומטרי האוניברסיטה משנה זמנית את תנאי הקבלה כדי לאפשר לאנשים להירשם לשנת הלימודים הקרובה. עם זאת, השינוי הוא (לעת עתה) זמני ולא מדובר בביטול מוחלט של הפסיכומטרי. מי שהספיק לעשות את המבחן תהיה לו עדיפות.


הפוסט מתבסס על מידע מאתרי האוניברסיטאות ומאתר ynet.co.il

ומה עכשיו?

מי שלא סומך על האוניברסיטאות (ומי סומך על האוניברסיטאות?) מתחיל בימים אלה להתכונן לפסיכומטרי של יולי 2020. אם אתם רוצים להתייעץ לגבי הכנה לפסיכומטרי ולגבי קבלה לאוניברסיטה, אתם מוזמנים בכיף לקבוע לנו שיחת יעוץ חינם. ואם עוד לא ניצלתם את הקורונה כדי להתחיל לקרוא הרבה, בבלוג שלי יש ים המלצות קריאה בעברית ובאנגלית לפסיכומטרי.

0 תגובות

コメント


!וולקאם

bottom of page