Winter Is Comingואיתו הדדליין לרישום לקולג'ים ולאוניברסיטאות באמריקה. אז קדימה! שלא תגמרו לי כמו ג'ון סנואו.

Hey boys and girls, here are the upcoming test dates for TOEFL and IELTS.

Upcoming TOEFL test dates:

Fri., Aug 07, 2015 Sun., Aug 30, 2015 Sat., Sep 05, 2015 Fri., Sep 18, 2015 Sat., Sep 26, 2015 Sat., Oct 03, 2015 Sun., Oct 11, 2015 Fri., Oct 16, 2015 Sun., Oct 25, 2015 Sat., Oct 31, 2015

Upcoming IELTS test dates:

Aug 13, 2015 Sep 08, 2015 Nov 19, 2015

(Academic)

October 08, 2015

(General)


 avi@yulzari.net  | 054-4768478 | תל-אביב

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© כל הזכויות שמורות לאבי יולזרי, 1999 - 2018. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. בעת הזנת כתובת המייל לטובת קבלת מבחן לדוגמה או בעת הרשמה לאתר תצורפ/י לרשימת התפוצה שלי, שאני לא שולח דרכה (כמעט) כלום. ניתן בכל עת לבקש להסיר את עצמכם מהרשימה במייל אליי או בלחיצה על כפתור ה״הסר״ בדואר שמתקבל דרך הרשימה. טל״ח.