top of page

!וולקאם

מבחן GMAT מילולי לדוגמה: שאלות Critical Reasoning


ג׳ימט מילולי שאלות critical reasoning

בפרק המילולי של מבחן ג׳ימט 36 שאלות (ב 65 דקות). השאלות נחלקות לשלושה סוגים -

  1. תיקון משפטים (sentence correction) - בכל שאלה משפט שחלקו או כולו מודגש בקו. עליכם לבחור מבין חמש אפשרויות התשובה את האפשרות המייצרת את המשפט הטוב ביותר גם מבחינה תחבירית, גם מבחינת ניסוח וגם מבחינת משמעות.

  2. הבנת הנקרא (reading comprehension) - ארבעה טקסטים של הבנת הנקרא באורכים שונים ובנושאים שונים. על כל טקסט 3 - 4 שאלות.

  3. הבנה והסקה (critical reasoning) - משפחת שאלות הבנויות על פסקת טיעון ושאלה לגביה. השאלות יכולות להיות לגבי המסקנה העולה מהפסקה, לגבי הנחה סמויה בפסקה, לגבי טענה נוספת המחזקת או מחלישה את הפסקה, לגבי פרדוקס כלשהו שעולה מהפסקה ועוד.

בפוסט הזה יש לכם 64 שאלות critical reasoning קשות (פחות או יותר). הטיפ המרכזי שלי לגבי השאלות האלה - התחילו מקריאת השאלה קודם. ודאו שאתם מבינים את השאלה ורק אז עברו לקריאת פסקת הטיעון. תוך כדי קריאת הפסקה כבר חשבו איך היא מתקשרת לשאלה שקראתם. רק אחרי ניתוח של הקשר בין הדברים עברו לתשובות והתחילו לסנן. לרוב תראו ששלוש מבין חמש התשובות יחסית קל לפסול, ואז תשארו עם שתי אפשרויות, שאחת מהן היא התשובה הנכונה. כדי לא לטעות בנקודה הקריטית הזאת, השוו בין שתי התשובות וחדדו את ההבדלים ביניהן. שאלו את עצמכם מי מהתשובות קשורה ישירות לקשר בין הפסקה ובין השאלה.


צריכים עזרה בהכנה למבחן GMAT מילולי, GMAT כמותי או GMAT בכלל? צריכים לכתוב חיבורי קבלה ומתקשים למצוא את הידיים ואת הרגליים? תאמינו לי, מזל שיש אותי. מוזמנים להשאיר לי הודעה באתר או לשלוח לי ווטסאפ ונדבר על זה.


 

מוכנים לשאלות? ready, set, go!

 


gif


0 תגובות

!וולקאם

bottom of page