top of page

!וולקאם

IELTS או TOEFL: מה עדיף? (חלק 2)

עודכן: 4 במרץ 2020

בחלק הראשון של הפוסט הזה עסקתי בשיקולים להעדפה של IELTS על פני TOEFL ולהפך. בחלק השני, נדבר על קצת על המבנה של כל אחד משני המבחנים האלה. קודם כל, שני המבחנים, ה IELTS וה TOEFL, בנויים מארבעה חלקים – קריאה, שמיעה, דיבור וכתיבה. שני המבחנים ממוחשבים, למעט חלק הדיבור במבחן IELTS, הנעשה בשיחה. והרי ההבדלים.

נותרו מקומות אחרונים לקורס TOEFL הכי טוב בארץ! 😎😎😎 לפרטים ולהרשמה הכנסו, או שלחו לי הודעה כאן למטה או ווטסאפ עכשיו!קריאה

מבחן TOEFL – חלק הקריאה כולל שלושה או ארבעה קטעי קריאה, ונמשך 54 או 72 דקות (בהתאמה למספר הקטעים). קטעי הקריאה הינם בהיקף של כ 700 מילים ונלוות לכל אחד מהם בין 10 שאלות, אשר רובן רבות ברירה עם תשובה אחת נכונה. קטעי הקריאה הינם בנושאים אקדמיים שונים.

מבחן IELTS – חלק הקריאה נמשך שישים דקות (שעה) וכולל שלושה קטעי קריאה בנושאים אקדמיים שונים. השאלות הן מסוגים שונים, כמפורט לעיל.


שמיעה

מבחן TOEFL – חלק השמיעה אורך 41 או 57 דקות וכולל 2 - 3 קטעי שיחה (בין סטודנטים או בין סטודנט ומרצה) ו 3 - 4 קטעי הרצאה בנושאים אקדמיים שונים. יש לסכם את הדברים על דף טיוטה משום שניתן לשמוע כל קטע רק פעם אחת. לאחר שמיעת כל קטע יש לענות על חמש או שש שאלות, רובן רבות ברירה.

מבחן IELTS – חלק השמיעה במבחן IELTS נמשך חצי שעה. בחלק השמיעה במבחן IELTS יש לענות על השאלות תוך כדי שמיעת הקטע, אך לפני שמיעתו יש זמן לעבור על השאלות. קטעי השמיעה מחולקים לרוב לשני חלקים וכך יותר קל לעבור על השאלות. השאלות הן מסוגים שונים, כולל השלמה של מילים חסרות, שאלות פתוחות, שאלות רבות ברירה ועוד.

כתיבה

מבחן TOEFL – חלק הכתיבה במבחן TOEFL אורך חמישים דקות וכל הכתיבה נעשית על מחשב. בחלק זה שתי משימות כתיבה. הראשונה היא משימה אינטגרטיבית, אשר בתחילתה תקראו טקסט קצר בנושא אקדמי כלשהו, ולאחר מכן תשמעו קטע הרצאה העוסק בנושא עליו קראתם. במשך 20 דקות ולאורך כ 200 מילים תצטרכו לסכם את עיקרי הרצאה ולתאר באיזה אופנים היא מתייחסת לנאמר בקטע הקריאה. משימת הכתיבה השניה אורכת 30 דקות והיא בעצם כתיבה של חיבור בנושא כללי כלשהו. ההיקף הנדרש במשימה זו הוא בערך 300 מילים.

מבחן IELTS – חלק הכתיבה נמשך שישים דקות (שעה) וכולל, בדומה למבחן TOEFL, שתי משימות כתיבה על מחשב. במבחן זה עליכם לחלק בעצמכם את הזמן הנתון בין שתי המשימות. ההמלצה היא להקדיש עשרים דקות למשימה הראשונה, שבה תתבקשו לתאר לאורך לפחות 150 מילים מידע שניתן בצורה של גרף או טבלה. לאחר מכן ישארו לכם כארבעים דקות למשימת הכתיבה השניה שהינה חיבור (לעומת 30 דקות למשימת הכתיבה השניה במבחן TOEFL).

דיבור

מבחן TOEFL – חלק הדיבור ב TOEFL גם הוא ממוחשב לחלוטין, כאשר תשובותיכם מוקלטות ומועברות באינטרנט לבודקים. הוא כולל ארבע שאלות: הראשונה היא שאלה פתוחה בה תתבקשו לבחור העדפה שלכם מבין שתיים שלוש אפשרויות נתונות. בשלוש המשימות האחרונות תקבלו מידע לפני השאלה, פעמיים בצורה של טקסט פלוס קטע שמיעה ופעם בצורה של קטע שמיעה בלבד. בשלוש השאלות האחרונות, האינטגרטיביות, תתבקשו לענות על שאלה הקשורה במידע שקיבלתם. לפני כל תשובה ינתן לכם זמן של בין 15 ל 30 שניות להכין את תשובתכם, והזמן המוקצב לכל תשובה הוא 45 שניות או 60 שניות, בהתאם לסוג המשימה.

דיבור IELTS – חלק הדיבור מתבצע מול בוחן אנושי (בשאיפה). הוא נמשך 12 - 15 דקות וכולל שלושה חלקים – חלק ראשון הוא הכרות ויכלול מספר שאלות לגביכם, חלק שני שהוא משימה עצמאית ובו תקבלו כרטיס עם הנחיות לתיאור משהו או מישהו וכעבור דקה תצטרכו לתת תשובה של בין דקה לשתיים וחלק שלישי שבו ישאל אתכם הבוחן מספר שאלות כלליות ורחבות יותר בנושא הקשור למשימה השניה.רוצים להצליח ב IELTS (או ב TOEFL)? הצטרפו לקורס IELTS (או TOEFL) האינטרנטי שלי, המתקיים (כמעט) כל חודש וכולל את כל מה שצריך לדעת כדי לעבור בהצלחה את המבחן. רוצים עוד פרטים ו/או להרשם לקורס הקרוב? שלחו לי הודעה כאן למטה או ווטסאפ עכשיו!


0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page