top of page

!וולקאם

שינויים במבחן GMAT - אפריל 2018


חדשות טובות לנבחנות ב GMAT: החל ב 16 באפריל 2018, מבחן GMAT יתקצר בחצי שעה. הקיצור נובע בעיקר מהתקצרותם של פרקי הכמותי והמילולי, ומעט מקצת הפחתה במסכי הנחיות והוראות שאף אחד לא קורא גם ככה. מעבר לזה אין שינויים נוספים - הזמן הממוצע לשאלה לא ישתנה וחישוב הציון ישאר כשהיה. GMAC מבטיחים לעדכן את תוכנת GMAT Prep כדי שתשקף את השינויים עד סוף אפריל.


והנה תמצית השינויים: הפרק הכמותי, שהוא גם היחיד שרוב הישראלים עושים, יתקצר ב 13 דקות, מ 75 ל 62 דקות. מספר השאלות בו יפחת מ 37 ל 31. כאמור, הזמן הממוצע לשאלה ישמר כשהיה, על שתי דקות לשאלה. הפרק המילולי יתקצר מ 75 ל 65 דקות ומספר השאלות בו יופחת מ 41 ל 36. גם כאן נשמר בערך הזמן הממוצע לשאלה שהיה ויהיה כדקה וחמישים. שני החלקים האחרים במבחן, משימת הכתיבה (Analytical Writing) והגיון אינטגרטיבי (Integrated Reasoning), וכן ההפסקות האופציונליות בין החלקים, ישארו כשהיו.


לדברי GMAT, יופחת מספר השאלות הנסיוניות (מה שקוראים פיילוט) שמשולבות בפרקים ולא ישתנה מספר השאלות האמיתיות.

השינוי נובע מכך שלאף אחד אין כוח ל GMAT.


צריכים לקבל לפחות 45 בכמותי או לפחות 700 במבחן כולו? אתם יכולים לנסות לעשות מבחן לדוגמה. לא בא לכם לעשות מבחן לדוגמה כי החיים קצרים מדי ומזג האוויר יפה מדי? צודקים. שלחו לי הודעה עכשיו ונקבע שיעור ואשב לכם על הראש ככה שלא יהיה מצב שלא תלמדו כמו שצריך.

0 תגובות

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

!וולקאם

bottom of page