top of page

!וולקאם

ציוני GRE: כל מה שצריך לדעת

קוראי הבלוג שלי יודעים כבר שבמבחן GRE מקבלים שלושה ציונים על שלושת המרכיבים של המבחן:

- ציון על חלק הכתיבה בטווח של 0 עד 6 (בקפיצות של חצי נקודה)

- ציון על חלק המתמטיקה בטווח של 130 - 170

- ציון על החלק המילולי, גם בטווח של 130 - 170


ציון GRE

קוראיי גם יודעים שציון חלק הכתיבה הוא הפחות חשוב מבין שלושת הציונים האלה (אם כי כבודו במקומו מונח, כך שאם אתם מנסים ברצינות להגיש אפליקיישן לגראד סקול באמריקה, אתם חייבים לדעת לכתוב ברמה סבירה לפחות). שני החלקים המרכזיים במבחן GRE, המילולי והכמותי בנויים משני פרקים בני 20 שאלות, כאשר המחשב מבצע אדפטציה של הפרק השני מכל סוג לפי הביצועים שלכם בפרק הראשון. בגדול, אם עניתם נכון על רוב השאלות בפרק הראשון (הכמותי והמילולי), תקבלו פרק שני קשה יותר והציון שלכם בסוף יהיה גבוה יותר מאשר של מי שעשה פרק ראשון לא טוב (ואז יקבל פרק שני דומה ברמתו, או אף קל יותר, מהפרק הראשון).


אבל איך נקבעים הציונים בשני החלקים האלה? יש הרבה בלבול לגבי האופן שבו מחושב הציון ולגבי הקשר בין מספר תשובות נכונות בכל פרק לבין הציון הסופי. למשל, איך זה יכול להיות שאפשר לקבל 155 במילולי גם אם עניתם נכון על 3 או 4 שאלות בלבד בפרק המילולי השני? ובכן, בטבלאות למטה תוכלו לראות איך מחושב הציון. הטבלאות מבוססות על 237 ציוני GRE אמיתיים, ככה שהן נותנות הערכה טובה (אך לא מושלמת) לגבי המצב בפועל.


ציון GRE

בטבלה ניתן לראות כמה דברים מפתיעים. כך למשל, 20 תשובות נכונות מתוך 40 בשני הפרקים מאותו תחום (למשל בשני פרקי הכמותי ביחד) משמען ציון שיכול לנוע בין 147 ל 155 כתלות בפרק שבו ניתנו יותר תשובות נכונות. אמנם בשני הפרקים יש את אותו מספר שאלות, אבל המבנה האדפטיבי של מבחן GRE הוא כזה שבו הפרק הראשון מכל סוג שוקל יותר בציון הסופי מאשר הפרק השני. למשל, נבחן שענה נכון על כל 20 השאלות בפרק הכמותי הראשון ולא ענה נכון על אף שאלה בפרק השני יקבל 151. לעומתו, נבחן שלא ענה נכון על אף שאלה בפרק הראשון ועל 20 שאלות בפרק השני יקבל ציון נמוך משמעותית של 143. אז שוב, ולסיכום, הפרק הראשון מכל סוג הוא קריטי לציון שלכם. הפרק השני חשוב, אבל פחות.


אוקיי, הנה המספרים.


קודם כל, הכמותי:

שימו לב שכדי לקבל 160 לפחות אתם חייבים לפחות 15 תשובות נכונות בפרק הראשון. אם עניתם נכון על 18 שאלות מ 20 בפרק הראשון, תוכלו לקבל 160 גם אם תענו נכון על 14 שאלות בלבד בפרק השני. וכך הלאה.

ציוני GRE כמותי לפי מספר תשובות נכונות

ולטבלת המילולי:

ציוני GRE מילולי לפי מספר תשובות נכונות

סבבה. אבל מה משמעות המספרים האלה, אחיותיי ואחיי? בטבלה הבאה תוכלו לראות את ההמרה בין הציונים לאחוזונים (נכון ל 2018). החלק המילולי של GRE נחשב קשה יותר בהשוואה לכמותי, ולכן אחוז הנבחנים מתחת לכל ציון במילולי גבוה יותר מהאחוז המקביל הכמותי. כך למשל, 85% מהנבחנים ב GRE מקבלים פחות מ 160 במילולי, אבל רק 76% מהנבחנים לא מגיעים לציון זה בחלק הכמותי.ציוני GRE

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


!וולקאם

bottom of page