top of page

!וולקאם

ציוני GMAT: מועדון 700

700 הוא מספר קסם לכל מי שמנסה להתקבל ל MBA בחו״ל, אבל כמה נבחנים באמת מצליחים לחצות את מחסום ציון ה 700 במבחן GMAT? הממוצע העולמי במבחן הוא 565 צנוע, אך רוב המתקבלים לתכניות ה MBA המבוקשות מוציאים לפחות 700 - ציון הנמצא באחוזון ה 88, כלומר רק 12 מכל מאה נבחנים ב GMAT מקבלים 700 ומעלה.


ציוני GMAT: מועדון 700

ב Harvard Business School ממוצע ציון GMAT של המתקבלים הוא 730, כאשר הציון של 85% ממי שהתקבל נע בטווח של 690 - 760. כמובן שהאמריקאים שולטים בקרב מקבלי הציונים הגבוהים. ב 2017, 11,329 אמריקאים חצו את מחסום ה 700 - מספר הגדול ב 883 מכלל הנבחנים שעשו זאת במזרח ודרום מזרח אסיה (כולל סין, דרום קוריאה, סינגפור, טייוואן ותאילנד) וכפול ממספר ההודים שקיבלו מעל 700 באותה שנה. בהתאם, האמריקאים מהווים כשני שלישים מהסטודנטים ל MBA בתכניות המבוקשות - 66% מהלומדים בהרווארד ובוורטון ו 58% מהלומדים בבית הספר לניהול של סטאנפורד.עם זאת, מבט לשיעור הנבחנים שמשיגים את הציון הנכסף של 700 פלוס ב GMAT מצייר תמונה שונה. רק 14.19% מהנבחנים האמריקאים השיגו את הציונים הללו, שיעור נמוך יותר מזה של הנבחנים בהודו, ברזיל, קנדה ואוסטרליה. אם מסתכלים על ציונים של 600 ומעלה, רק 41.95% מנבחני ה GMAT האמריקאים השיגו ציונים בטווח הזה ב 2017 - פחות מנבחנים בברזיל, פרו, קנדה, הודו, סין, טורקיה ורוסיה. הנבחנים האוסטרלים היו מקום ראשון בשיעור המקבלים 600 פלוס: 66.41% מהם עשו זאת.


ציוני ה GMAT נמצאים במגמת עלייה בכל העולם. בין השנים 2014 ו 2017 עלה הציון הממוצע ב GMAT מ 549 ל 564. העלייה הזו מקבילה לשינויים נוספים במבחן: שיעור הנשים הנבחנות ב GMAT עלה בשלושה אחוזים מ 2013 ל 2017, והגיל הממוצע של הנבחנים יורד - שיעור הנבחנים הצעירים עלה ב 1.5% באותן שנים. גם העובדה ש GMAT מאפשר כיום לנבחנים לבחור את הציונים שהם מעוניינים לחשוף בפני בתי הספר תורם לתפיסה של עלייה בציון הממוצע.

מספר ההבחנויות ב GMAT דווקא נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות: לאחר שטיפס מבערך 244 אלף לבערך 260 אלף בין השנים 2014 ו 2016, בשנת 2017 נרשמו רק כ 250 אלף הבחנויות, וב 2018 רק כ 242 אלף. שיעור הנבחנים עם 700 פלוס דווקא במגמת עליה, מ 10.47% ל 12.51%.


ציוני GMAT: מועדון 700

ומה לגבי נבחנות ונבחני GMAT בישראל? מספר ההבחנויות בארץ קטן מאוד, ורוב הנבחנים ניגשים כדי לבצע רק את החלק הכמותי, שהוא היחיד שנדרש על ידי רוב בתי הספר למנהל עסקים בישראל. זה עשוי להסביר את העובדה שמתוך 1409 הבחנויות ב GMAT של ישראלים בשנת 2017, רק ב 131 נרשמו ציונים של 700 פלוס (9.3%) ורק ב 300 נרשמו ציונים של 600 פלוס (21.29%, כחצי מהשיעור המקביל באוסטרליה ואף נמוך מהשיעור המקביל במקסיקו).


 

רוצים להוציא ציון GMAT מפוצץ ולהתקבל ל MBA באוניברסיטאות הטובות בעולם? (או הטובות פחות בארץ?) דברו איתי עכשיו!

0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page