top of page

!וולקאם

על ניהול זמן נכון במבחנים פסיכומטרים


רבים חושבים בטעות שמבחנים פסיכומטרים דוגמת מבחן GMAT ומבחן GRE באמת בודקים את ידיעותיו של הנבחן במתמטיקה ובאנגלית. משום כך גם התרעומת הנפוצה "מה קשור GRE לדוקטורט שאני רוצה לעשות בכימיה?"ובכן, הוא קשור קודם כל כי המבחן הוא חלק מדרישות הקבלה. אבל בכל זאת: המבחנים הפסיכומטריים הם בראש ובראשונה מבחני הגיון (REASONING). הם אמנם משתמשים בכלים כמו אלגברה, גיאומטריה, משפטים וקטעי קריאה באנגלית, אך הנתונים עצמם הם סיפור כיסוי לענין האמיתי, והוא – עד כמה מצליח הנבחן, דרך חשיבה הגיונית והפעלת שיקול דעת, להסתדר עם ערימות של נתונים בזמן קצוב ומוגבל מאד.מעבר ליכולות הלוגיות של הנבחן, בודקים המבחנים הפסיכומטריים גם את יכולות ניהול זמן נכון של הנבחן, את יכולתו להפריד במהירות עיקר מטפל ואת היכולת שלו להבחין בדקויות אך גם לדעת להתעלם מהן כשצריך.


בקורסי ההכנה הרבים שלימדתי לאורך שנותיי בתחום וגם במסגרת שיעורי ההכנה הפרטיים שאני עושה כיום, אני עובד עם תלמידיי כל הזמן בדיוק על ההבטים האלה של המבחן. כדי להצליח במבחן ה GMAT או במבחן ה GRE לא מספיק לדעת איך מחשבים היקף מעגל או מה פירוש המילה subjugate. כדי להצליח במבחנים האלה יש להטמיע גישה ייחודית, גישה ששונה מאד מהחשיבה היומיומית שלנו.

עוד הצעות ל PACING (ניהול זמן נכון) במבחן ה GMAT אפשר לראות כאן וכאן.

0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page