top of page

!וולקאם

כל מה שרצית לדעת על מבחן TOEICמבחן TOEIC הוא מבחן המיועד לבדוק את כישורי השפה של הנבחן בסיטואציות הקשורות במקום עבודה אשר מדברים בו אנגלית. למבחן שני חלקים:


מבחני TOEIC שמיעה וקריאה

חלק זה כולל שני מבחנים אשר נועדו לבדוק את הבנת הנקרא והנשמע של המבחן. חלק השמיעה והקריאה נמשך שעתיים. הוא כולל 200 שאלות רבות ברירה. כל נבחן מקבל שני ציונים - אחד על השמיעה והשני על הקריאה. הציון המקסימלי בכל אחד מהמבחנים בחלק זה הוא 495, ולכן הציון המקסימלי האפשרי בשניהם יחד הוא 990.

קישורים - שמיעה וקריאה


מבחני TOEIC דיבור וכתיבה

חלק זה הוא חדש יותר (הוצג לראשונה ב 2006) וכולל שאלות העוסקות בהגיה, אוצר מילים, תחביר, שטף דיבור, בהירות ומבנה חיבור. חלק הדיבור אורך כ 20 דקות, ואילו חלק הכתיבה נמשך 50 דקות. הנבחן מקבל שני ציונים, אחד לדיבור והשני לכתיבה. שני המבחנים הללו נועדו לשקף עד כמה יכול הנבחן להסתדר במקום עבודה דובר אנגלית, אך לא דורש ידע ספציפי במונחים הקשורים בעולם העסקים. הציון המקסימלי האפשרי בכל מבחן מהשניים הללו הוא 200, ולכן הציון המקסימלי האפשרי בשני המבחנים הוא 400.

קישורים - דיבור וכתיבה


0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page