top of page

!וולקאם

כל מה שרצית לדעת על מבחן LSAT


מבחן LSAT, או בשמו המלא Law School Admission Test, הוא מבחן הקבלה לתואר ראשון במשפטים בארה"ב.


LSAT כולל ארבעה פרקים: פרק חשיבה אנליטית (משחקי לוגיקה), שני פרקי הגיון, ופרק הבנת הנקרא. בנוסף, כולל המבחן פרק חמישי, שהוא פרק פיילוט שאינו נחשב לציון הכללי, ויכול להופיע בכל מקום (ובכל אחד מנושאי הפרקים לעיל). בנוסף, כולל ה LSAT גם פרק של כתיבה, אשר גם הוא אינו מקבל ניקוד.מה זה Logic Games?פרק משחקי הלוגיקה (חשיבה אנליטית) כולל חידות היגיון המכילות מספר משתנים. רוב המשחקים מכילים כללים אשר מסדירים יחסים מותנים בין המשתנים. לאחר שניתנים לך הכללים, יוצגו לך 5-7 שאלות המבוססות על התרחיש הנתון והכללים. כל פרק משחקי לוגיקה כולל ארבעה משחקים. הזמן הממוצע למשחק הוא 8 דקות וארבעים וחמש שניות. רצוי להעזר באסטרטגיה של שרטוט דיאגרמות על מנת לעמוד בזמן הלא מפנק הזה.


כמה זמן מוקצב לכל פרק במבחן?

35 דקות. בפרקי משחקי הלוגיקה והבנת הנקרא המשמעות היא 8 דקות וארבעים וחמש שניות בממוצע למשחק או לקטע קריאה.


מה זה PrepTests?

מבחני LSAT ממועדים קודמים, אשר מהווים את התרגול הטוב ביותר למבחן ה LSAT.

הציון המבחן כולל בסך הכל כ 100 שאלות. ציון ה LSAT נע על סקאלה של 120 – 180, בהתאם למספר התשובות הנכונות שלך.


0 תגובות

コメント


!וולקאם

bottom of page