top of page

!וולקאם

איך לפתור שאלות Critical Reasoning בלי בעיה


שלוש הנחות היסוד

אנשים אוהבים דפוסים חוזרים משום שדפוסים מכניסים סדר בבלגאו, אז הנה דפוס מדהים בשבילכם: 75% משאלות Critical Reasoning בפרק המילולי של מבחן GMAT נשענות על (לפחות) אחת משלוש הנחות יסוד. אם תכירו את ההנחות הללו ותלמדו לזהות אותן בשאלות, תוכלו לצפות די במדויק מה תהיה התשובה הנכונה.

מה זה הנחות?

הנחה (סמויה) היא מידע שטוען הטענה מקבל כמובן מאליו. המידע שבהנחה הסמויה צריך להיות נכון כדי שהטיעון יעבוד. לדוגמה, תכנית עסקית מנסה לצפות הכנסות ורווחיות, אך כדי שהציפיות האלה יתממשו, ישנן ברקע של התכנית העסקית הנחות סמויות בדרך, למשל ביקוש, שיווק, הפצה וכיוצ״ב. אם ההנחות הללו מתבררות כלא מדויקות או לא ראליות, התכנית העסקית כולה לא שווה כלום.

אז מהן שלוש ההנחות עליהן נשענות מרבית שאלות CR ב GMAT?

  1. רלוונטיות - המידע המוצג בשאלה הוא רלוונטי למסקנה.

  2. הצלחה - המסקנה היא תוצאה מתבקשת מהמידע.

  3. העדר גורמים אחרים - אין גורמים נוספים שיובילו לתוצאה.


דוגמה

ניקח את הטיעון הבא: ״בית הקפה התל אביבי ״סימה קפה״ החל לפרסם השנה ברדיו ובעליו מרוצים שרווחיות העסק גדלה ב 10 אחוז בהשוואה לזו של שנה שעברה. ההצלחה של בית הקפה מוכיחה שהפרסום ברדיו עובד - אפשר בהחלט להשתמש בפרסומות ברדיו כדי להפוך את העסק לרווחי יותר.״

  1. רלוונטיות - הטיעון מסיק שכל עסק יכול להרוויח יותר מפרסום ברדיו משום שסימה קפה הצליח לעשות זאת. לו היינו מבטלים את ההנחה הזו, המסקנה נופלת.

  2. הצלחה - הטיעון מניח שההצלחה כתוצאה מפרסום ברדיו היא תוצאה שסביר שתקרה.

  3. העדר גורמים אחרים - הטיעון מתעלם מגורמים אפשריים אחרים להצלחה של סימה קפה, כגון שיפור המזון והקפה המוגש במקום, שיפור השירות, ביקורת טובה שקיבל הקפה באתר חדשות מוביל, או פרסום מקביל שביצע העסק באינטרנט.

אוקיי יופי! עכשיו אתם מכירים את ההנחות, ואפילו זיהיתן אחת או יותר מהן בשאלת Critical Reasoning. אז מה עכשיו?

עצם זיהוי ההנחה / הנחות של השאלה מכינה אתכם כבר לתת תשובה לשאלה. לדוגמה, בשאלת חיזוק של מסקנה, נחפש בתשובות מידע שמגדיל את הסבירות שההנחה שזיהיתם תתקיים, ובדיוק ההפך בשאלות החלשה. אם תבדקו אקראית עשר שאלות Critical Reasoning מתוך ה GMAT Review Official Guide, תתפלאו כמה פעמים אתם מזהים את ההנחות האלה ואיך הן מפשטות את פתרון השאלות.

0 תגובות

Comments


!וולקאם

bottom of page