איך המתמטיקה הבסיסית שלך? תשעים אחוזים ממי שניסו לא ענו נכון על כל עשר השאלות האלה.


בוחן מתמטיקה בסיסית

בבוחן הבא עשר שאלות מתמטיקה בסיסיות, ותשעים אחוזים ממי שניסו לפתור לא הצליחו לענות נכון על כל עשר השאלות האלה. האם אתם תצליחו?

ואם הצלחתם בבוחן הזה (וגם אם לא), בואו נראה אתכם גיבורים על בוחן השלמות משפטים הקשוח.


 avi@yulzari.net  | 054-4768478 | תל-אביב

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© כל הזכויות שמורות לאבי יולזרי, 1999 - 2018. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. בעת הזנת כתובת המייל לטובת קבלת מבחן לדוגמה או בעת הרשמה לאתר תצורפ/י לרשימת התפוצה שלי, שאני לא שולח דרכה (כמעט) כלום. ניתן בכל עת לבקש להסיר את עצמכם מהרשימה במייל אליי או בלחיצה על כפתור ה״הסר״ בדואר שמתקבל דרך הרשימה. טל״ח.