מבחנים ישראלים

שאלות על הפסיכומטרי, מבחן אמיר״ם, מבחן מימ״ד ועוד

הצטרף לשיחה
היה הראשון ליצור פוסט חדש ולפתוח דיון, או בדוק קטגוריה אחרת.